Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laatimispäivä 24.11.2008. Päivitetty 24.1.2017.

 1. Rekisterinpitäjä

Sosialidemokraattiset Nuoret ry.

Puh.: 0400 671 203

sähköposti: toimisto@demarinuoret.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pääsihteeri

Elisa Selinummi

Sähköposti: elisa.selinummi@demarinuoret.fi

Puh: 0400 671 203

 1. Rekisterin nimi

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n jäsenrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n jäsenrekisterissä säilytetään liiton ja sen jäsenjärjestöjen jäsentietoja. Tietoja käytetään jäsenpostituksiin ja yhteydenpitoon.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- syntymäaika

- osoite

- puhelin

- sähköposti

- jäsenjärjestö(t)

Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n tapahtumien osallistujatietoja, liiton, piirijärjestöjen ja osastojen toimijatietoja sekä erilaisten vaalien ehdokastietoja.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi jäsenistä ne tiedot, jotka jäseneksi liittyvä tai lisätietoja pyytävä henkilö ilmoittaa liittymislomakkeessa.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n jäsenrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu julkaisujärjestelmän suojausprotokollien avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää ennalta määrätyn käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 1. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja myös saada halutessaan niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi lähettää itse Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n internetsivujen kautta päivitykset yhteystietoihinsa. Rekisteröidyn tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kommentit