Kannanotto

Demarinuoret: Seuraavan hallituksen sitouduttava nuorisotakuun kehittämiseen

Demarinuoret vaatii, että seuraava hallitus sitoutuu jatkokehittämään nuorisotakuuta ja turvaa riittävät resurssit tähän työhön. Demarinuorten puheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen toi vaatimuksen ilmi vappupuheessaan tänään Lohjan torilla. – Tilastojen valossa jo kolmen kuukauden työttömyysjakso jättää pysyvän jäljen nuoren ihmisen elämään. Siihen meillä ei ole varaa. Jokaiselle nuorelle on tarjottava työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka viimeistään kolmen kuukauden […]

Lisää ›

Makedonian ja Suomen Demarinuoret: Makedonian hallitus loukkaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia – EU:n tuomittava välittömästi

Suomen ja Makedonian Sosialidemokraattiset nuoret vaativat Euroopan unionia puuttumaan Makedoniassa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin. Makedonian hallituksen ja sen johtavan Makedonian sisäinen vallankumousjärjestö – Demokraattinen puolue yhtenäisyyden puolesta -puolueen toimet viime vuosina ovat ajaneet maan demokratian ja ihmisoikeudet alas. – Toimintaamme hankaloitetaan jatkuvasti. Jäseniämme ahdistellaan poliisin toimesta. Hallitus on salakuunnellut kymmeniä tuhansia opposition, hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Näistä […]

Lisää ›

Demarinuoret: Vastaehdotus Sipilälle – maa- ja metsätalousministeriö lakkautettava

Demarinuoret vastustaa keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän ajatusta ympäristöministeriön lakkauttamisesta ja siirtämisestä uuteen luonnonvaraministeriöön. Demarinuorten mielestä suuremmat edut saavutettaisiin sillä, että maa- ja metsätalousministeriö yhdistettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöön. – On erikoista, että yhdellä elinkeinoalalla on edelleen oma ministeriönsä. Maa- ja metsätalousasiat kuuluisivat luontevammin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan, sillä se on yksi elinkeinoala muiden joukossa. Maatalousyhteiskunnan tarpeita […]

Lisää ›

Demarinuoret: Istuntokautta pidennettävä ja paperittomien terveydenhuolto otettava uudelleen käsittelyyn

Demarinuoret on tyytyväinen, että SDP on irtisanoutunut yksittäisen edustajan menettelytavasta maanantain täysistunnossa koskien paperittomien terveydenhuoltoa. Tilanne voidaan kuitenkin vielä korjata, sillä puhemiesneuvosto voi milloin tahansa päättää pidentää nykyisen eduskunnan istuntokautta ensi viikolle. Eduskunnan puhemies voisi tällöin kutsua vielä täysistunnon koolle. – Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat sosialidemokratian ydinarvoja. Meillä olisi vielä mahdollisuus korjata tapahtunut virhe […]

Lisää ›

Demarinuoret: Ajokortin suorittaminen osaksi toisen asteen tutkintoa

Demarinuoret esittää, että ajokortin voisi tulevaisuudessa suorittaa osana toisen asteen tutkintoa. Suomi on suurten etäisyyksien maa, jossa ajokortittomuus vaikuttaa työllistymiseen. Tänä päivänä ajokortin suorittaminen on kuitenkin monelle nuorelle mahdotonta kohtuuttomiksi karanneiden kustannusten vuoksi. – Ajokortin hinta on täysin kestämätön ja kipuraja on tullut vastaan monelle perheelle jo kauan sitten. B-ajokortin suorittaminen tulee tehdä mahdolliseksi osana […]

Lisää ›

Demarinuorten Räsänen: Käänteinen starttiraha helpottamaan omistajanvaihdoksia

Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen esittää käänteistä starttirahaa helpottamaan yritysten omistajanvaihdoksia. Käänteisen starttirahan turvin omistajanvaihdostilanteissa luopuva yrittäjä voisi jäädä entiseen yritykseen ”mentoriksi” auttamaan uutta yrittäjää toiminnan alkutaipaleella. Käänteinen starttiraha olisi nykyisen starttirahan suuruinen ja se maksettaisiin luopuvalle yrittäjälle henkilökohtaisena veronalaisena tulona. Tuen saamiseksi uuden ja vanhan yrittäjän välillä tehtäisiin mentorointisopimus, johon molemmat osapuolet sitoutuisivat. – Yrityksen […]

Lisää ›

Demarinuorten Räsänen: Hyväksyykö Timo Soini vihateot?

Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen haluaa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin vastauksen siihen, hyväksyykö hän Perussuomalaisten Nuorten tempauksen polttaa EU-lippu. Perussuomalaiset Nuoret on ilmoittanut polttavansa eurooppalaisen yhteistyön symbolin tänään Mikkelissä. – Hyväksyykö Timo Soini todella tällaisen vihateon, vaikka on kovasti puhunut julkisuudessa vihapuhetta vastaan ja kannustanut ihmisiä kiihkottomaan vaalityöhön? Tämä kertoo jälleen sitä tuttua tarinaa, että perussuomalaisten […]

Lisää ›

Demarinuoret: Suomesta kiertotalouden edelläkävijä

Demarinuoret esittää, että kiertotalouden edistäminen kirjattaisiin seuraavan hallitusohjelman yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Kiertotalous tarkoittaa talousmallia, jossa koko ketju aina raaka-aineista tuotannon ja käytön kautta kierrätykseen on ratkaistu kestävällä tavalla. Näin ollen jätettä ei enää syntyisi, vaan tuotannosta jäävät ylijäämämateriaalit voitaisiin hyödyntää raaka-aineena seuraavalle toimijalle. – Suurimmat taloudelliset hyödyt saavuttavat edelläkävijämaat, jotka siirtyvät kiertotalouteen mahdollisimman pian. Tässä […]

Lisää ›

SONK ja Demarinuoret: Yritysten hyödynnettävä työntekijöiden koulutusoikeutta

SONK ja Demarinuoret ovat huolissaan, että suomalaiset yritykset eivät hyödynnä työntekijöiden koulutusoikeutta tarpeeksi. Työnantajilla on oikeus saada verohelpotuksia järjestämästään ammatillisesta koulutuksesta, joka on suunnitelmallista ja tarpeellista työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kuitenkin vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista (32 %) on aloitettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatiminen. (SAK:n luottamushenkilöpaneeli 10/14) – Koulutusoikeus on […]

Lisää ›