Kannanotto

Demarinuorten Räsänen: Käänteinen starttiraha helpottamaan omistajanvaihdoksia

Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen esittää käänteistä starttirahaa helpottamaan yritysten omistajanvaihdoksia. Käänteisen starttirahan turvin omistajanvaihdostilanteissa luopuva yrittäjä voisi jäädä entiseen yritykseen ”mentoriksi” auttamaan uutta yrittäjää toiminnan alkutaipaleella. Käänteinen starttiraha olisi nykyisen starttirahan suuruinen ja se maksettaisiin luopuvalle yrittäjälle henkilökohtaisena veronalaisena tulona. Tuen saamiseksi uuden ja vanhan yrittäjän välillä tehtäisiin mentorointisopimus, johon molemmat osapuolet sitoutuisivat. – Yrityksen […]

Lisää ›

Demarinuorten Räsänen: Hyväksyykö Timo Soini vihateot?

Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen haluaa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin vastauksen siihen, hyväksyykö hän Perussuomalaisten Nuorten tempauksen polttaa EU-lippu. Perussuomalaiset Nuoret on ilmoittanut polttavansa eurooppalaisen yhteistyön symbolin tänään Mikkelissä. – Hyväksyykö Timo Soini todella tällaisen vihateon, vaikka on kovasti puhunut julkisuudessa vihapuhetta vastaan ja kannustanut ihmisiä kiihkottomaan vaalityöhön? Tämä kertoo jälleen sitä tuttua tarinaa, että perussuomalaisten […]

Lisää ›

Demarinuoret: Suomesta kiertotalouden edelläkävijä

Demarinuoret esittää, että kiertotalouden edistäminen kirjattaisiin seuraavan hallitusohjelman yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Kiertotalous tarkoittaa talousmallia, jossa koko ketju aina raaka-aineista tuotannon ja käytön kautta kierrätykseen on ratkaistu kestävällä tavalla. Näin ollen jätettä ei enää syntyisi, vaan tuotannosta jäävät ylijäämämateriaalit voitaisiin hyödyntää raaka-aineena seuraavalle toimijalle. – Suurimmat taloudelliset hyödyt saavuttavat edelläkävijämaat, jotka siirtyvät kiertotalouteen mahdollisimman pian. Tässä […]

Lisää ›

SONK ja Demarinuoret: Yritysten hyödynnettävä työntekijöiden koulutusoikeutta

SONK ja Demarinuoret ovat huolissaan, että suomalaiset yritykset eivät hyödynnä työntekijöiden koulutusoikeutta tarpeeksi. Työnantajilla on oikeus saada verohelpotuksia järjestämästään ammatillisesta koulutuksesta, joka on suunnitelmallista ja tarpeellista työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kuitenkin vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista (32 %) on aloitettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatiminen. (SAK:n luottamushenkilöpaneeli 10/14) – Koulutusoikeus on […]

Lisää ›

Demarinuoret: Perussuomalaisten vaalitaktiikka perustuu rasismiin ja vihanlietsontaan

Demarinuorten mielestä perussuomalaisten tänään julkaisema maahanmuuttopoliittinen ohjelma on pelottavaa luettavaa. Näyttää siltä, että puolueen mielestä lähes kaikki suomalaisen yhteiskunnan ongelmat johtuvat maahanmuutosta. Ohjelma lietsoo vihaa, pelkoa ja vastakkainasettelua. – Perussuomalaisten herrakansa-ajattelu pelottaa. Mistä suomalaisen yhteiskunnan sisäisen koheesion tuhoutumisesta perussuomalaiset oikein puhuu? Emme tunnusta tätä ajatusta ”oikeasta suomalaisuudesta”. Globaalissa maailmassa, jossa olemme yhä enenevissä määrin vuorovaikutuksessa […]

Lisää ›

Vantaan Demarinuoret: Lisää konttiasuntoja Vantaalle

Vantaan Demarinuoret kannattavat uusien konttiasuntojen rakennuttamista Vantaalle. Nuorisosäätiö on jo vuoden ajan suunnitellut pääkaupunkiseudulle konttiasuntoja vaihtoehtoiseksi asumismuodoksi. – Kannattamme vaihtoehtoisia ja etenkin halpoja asumismuotoja nuorille, joita esimerkiksi Nuorisosäätiön Vantaalle kaavailemat konttiasunnot edustavat, Vantaan Demarinuorten puheenjohtaja Ville Ruotsalainen toteaa. Vantaan Demarinuoret muistuttaa, että edulliset asunnot ovat erityisesti pääkaupunkiseudulla harvassa. Erityisesti opiskelijat joutuvat kilpailemaan kohtuuttomasti mahdollisuudesta asua […]

Lisää ›

Demarinuorten Räsänen: Äänestäjien kuluttajansuoja koetuksella

Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen ihmettelee keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten europarlamentaarikoiden hinkua lopettaa tehtävänsä jo parlamenttikauden alussa: “Tuskin on parlamentti ehtinyt järjestäytyä, kun ensimmäiset parlamentin jäsenet ilmoittavat halustaan jättää tehtävänsä.” Europarlamentaarikoista keskustan Paavo Väyrynen ja Olli Rehn sekä perussuomalaisten Sampo Terho ovat ilmoittautuneet puolueidensa ehdokkaiksi eduskuntavaaleihin. Aikaisemmin eurovaalien äänikuningas Alexander Stubb jätti tehtävänsä jo ennen niiden […]

Lisää ›

Demarinuoret: Ennakkoäänestyspaikat kouluihin

Demarinuoret on huolissaan nuorten heikosta äänestysaktiivisuudesta. Nuorisoliitto ehdottaa, että kunnat sijoittaisivat ennakkoäänestyspaikkansa aina kouluihin, jotta nuorten äänestysinnokkuutta voitaisiin tukea enemmän. Kunnilla on vielä viikko aikaa päättää lopullisesti huhtikuun eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista. – Äänestyspaikkoja on vietävä sinne, missä ihmiset liikkuvat. Mielestämme ennakkoäänestyksen mahdollistaminen kouluissa olisi myös mitä parhainta demokratiakasvatusta. Jos koululaiset menisivät yhdessä äänestämään, voisi äänestämisestä tehdä […]

Lisää ›

Demarinuoret: Pienyritysten kasvua helpotettava

Demarinuoret esittää, että pienyritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostetaan 20 000 euroon yritystoiminnan helpottamiseksi. Nuorisoliitto esittää myös, että asteittain pienenevän verohuojennuksen kattoa nostettaisiin 40 000 euroon. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on nykyisin vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8500 euroa. Verohuojennusten osalta yläraja on 22 500 euroa. – Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan sekä verohuojennuksen ylärajan nostaminen parantaisi erityisesti uusien yritysten selviytymismahdollisuuksia alkuvaiheen […]

Lisää ›

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Kansa on puhunut – Rakkaus on perusoikeus

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat kansanedustajilta rohkeutta katsoa eteenpäin tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Nykyinen laki on syrjivä, eikä lain säilyttämiselle nykyisessä muodossa siten löydy kestäviä perusteita. On aika sanoa kyllä yhtäläiselle oikeudelle rakastaa ja tulla tunnustetuksi lain edessä yhdenvertaisena! Yli 160 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen ja noin 700 yritystä ja yhteisöä on osoittanut tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille. […]

Lisää ›