Kannanotto

Demarinuoret: Hallituksen kärkihankkeena nuorten syrjäytyminen

Demarinuoret on järkyttynyt hallituksen tavoitteesta tuhota nuorisotakuu. Nuorisotakuu on nostettu hallituksen kärkihankkeeksi, mutta käytännössä siltä viedään pois tarvittavat resurssit. Viime hallituskaudella nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettuun nuorisotakuuseen varattiin 60 miljoonaa euroa, ja nyt hallitus kaavailee käyttävänsä nuorten työllistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn yhteensä 10 miljoonaa koko hallituskauden aikana. Rahoituksen puute johtaa koko nuorisotakuun näivettymiseen. – Tyhjästä on paha […]

Lisää ›

Demarinuoret: Dynaamisia vaikutuksia odotellessa

Demarinuoret on pettynyt, että hallituksen säästötalkoiden maksajiksi joutuivat pienipalkkaiset, erityisesti julkisella sektorilla ja palvelualalla työskentelevät naiset ja nuoret. Hallituksen päätökset romuttavat heidän jo valmiiksi matalaa tulotasoa entisestään. Nuorisoliiton mukaan hallitus jatkaa tuttua tarinointia, jossa säästöjä ja leikkauksia perustellaan valtavilla dynaamisilla vaikutuksilla ja uusien työpaikkojen syntymisellä. Tilastojen valossa nämä dynaamiset vaikutukset eivät ole toteutuneen. – Jos […]

Lisää ›

Demarinuoret: Kyllä vastaanottokeskuksille!

Demarinuoret kannattaa yksiselitteisesti vastaanottokeskuksien perustamista helpottamaan Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden tilannetta. Vastaanottokeskuksiin tulevat ihmiset ovat lähteneet kotimaistaan sotaa ja vainoa pakoon. Humanitäärisen kriisin kolkuttaessa ovellemme, emme voi kääntää selkäämme, vaan meidän on ojennettava auttava käsi. ”Suomalaiseen sielunmaisemaan on aina kuulunut heikoimmista huolehtiminen, eikä välinpitämättömyys hädän hetkellä. Meneillään on todellinen humanitäärinen kriisi, jonka ratkaisemisessa Suomenkin on oltava […]

Lisää ›

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Kohti kestävämpää veropolitiikkaa

Suomen Keskustanuoret, RKP -nuoret, Kristillisdemokraattiset Nuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Sosialidemokraattiset opiskelijat vaativat Suomen hallitukselta konkreettisia tekoja verovälttelyn ja veroparatiisi-ilmiön kitkemiseksi. ”Euroopan unionista katoaa vuosittain noin tuhat miljardia euroa monikansallisten yritysten verovälttelyn vuoksi veroparatiiseihin. Tämä kehitys on pysäytettävä” toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen. ”Yksi konkreettinen keino olisi ottaa Suomessa käyttöön kaikkia […]

Lisää ›

Demarinuorten Räsänen: Moottoriajoneuvoille suunniteltu vero koskemaan myös traktoreita

Demarinuorten Joona Räsänen ehdottaa, että moottoriajoneuvoille suunniteltu vero laajennettaisiin koskemaan myös traktoreita. Hallitus selvittää parhaillaan muun muassa veneiden ja pienten moottoriajoneuvojen veron käyttöönottoa, jolla olisi tarkoitus kerätä vuodessa noin 50 miljoonaa euroa. Näistä suunnitelmista traktorit on jätetty ulos. Veropohjan laajuuden turvaaminen kohtelisi kaikkia moottoriajoneuvojen omistajia tasa-arvoisesti. – On kovin kummallista, että muut moottoriajoneuvot laitetaan verolle, […]

Lisää ›

Demarinuoret: Yhteinen katsomusaine lisäisi yhteisöllisyyttä

Demarinuoret ehdottaa, että peruskoulussa luovutaan nykymuotoisesta uskonnonopetuksesta ja siirrytään kaikille yhteiseen katsomusoppiaineeseen. Yhteinen katsomusoppiaine lisäisi yhteisöllisyyttä ja mahdollistaisi aidosti erilaisten näkemysten ja ihmisten kohtaamisen. Demarinuoret kannattaa tänään julkaistua kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan yhteisen katsomusoppiaineen sisällyttämistä opetusohjelmaan. – Uudistamisen tavoitteena on kriittisesti, kunnioittavasti ja avoimesti erilaisia uskontoja käsittelevä oppiaine, joka lisää oppilaiden ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, kulttuureista ja uskonnosta. […]

Lisää ›

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Nollatoleranssi väkivallalle ja uhkailulle

Ääriliikkeet ovat nostaneet päätään Suomen poliittisella kentällä. Väkivaltaisuudet, uhkaava retoriikka ja ääriajattelulla flirttailu ovat kohonneet otsikoihin. Me, Suomen poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt emme hyväksy suuntaa, jossa oikeus otetaan omiin käsiin ja väkivaltaan vastataan väkivallalla. Me haluamme olla rakentamassa Suomea, jossa kovakin poliittinen keskustelu tapahtuu sivistyneesti, demokraattisesti ja vastapuolta kunnioittaen. Haluamme irtisanoutua voimakkaasti kaikesta ääriajattelusta ja […]

Lisää ›

Poliittiset nuorisojärjestöt: Kannanotto kansanedustaja Olli Immosen vihanlietsontaan

Poliittiset nuorisojärjestöt vaativat Perussuomalaisten johtoa reagoimaan kansanedustaja Olli Immosen vihanlietsontaan. Immonen kirjoitti Facebookissa julkisen viestin, jossa hän puhuu taistelusta monikulttuurisen painajaisen voittamiseksi. Kansanedustaja Immonen tekee selväksi tekstissään, ettei tue ihmisten yhdenvertaisuutta, joka on Suomen perustuslaissa taattu. On hyvin huolestuttavaa, että kansanedustaja kehottaa avoimesti rikkomaan perustuslakia ja monikulttuuristen ihmisten perusoikeuksia väkivallan keinoin. Asiasta noussut kohu ei […]

Lisää ›

Demarinuoret: Päivärahasta palvelusrahaan – yhdenvertaisuutta varus- ja siviilipalvelusmiehille

Sosialidemokraattiset nuoret ry vaatii varusmiesten toimeentulon yhdenmukaistamista ottamalla käyttöön kaikille varusmiehille saman suuruinen palvelusraha. Varusmiesten jakaminen palvelusajan pituuden perusteella hyvin ja huonosti toimeentuleviin on perusteetonta. Varusmiesten päiväraha ei nykyisinkään ole palkkaa, vaan työnsä ja koulunsa keskeyttämään joutuvien suomalaisten nuorten sosiaaliturvaa. – Tänään palvelukseen astuvat joutuvat jälleen kerran huomaamaan, että jos omia säästöjä tai taloudellista tukea […]

Lisää ›

Kannanotto: Transihmisten ihmisoikeudet toteutettava – translaki uudistettava

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme translain ihmisoikeusloukkausten poistamista viipymättä. Asiassa on tehty laaja valmistelutyö, jonka pohjalta on mahdollista edetä nopeasti toteuttamaan lakiuudistus. Uudistus on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen. Sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttu translaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tapahtuu omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan […]

Lisää ›