B

Biodiversiteetti

Keskeisenä ympäristöpoliittisena tavoitteena on kansallisesti ja globaalisti oltava luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen. Jotta tavoitteessa onnistutaan, on näkökulman läpileikattava kaikki politiikan sektorit ja päätöksentekotasot. Keskenään ristiriidassa olevat tuki- ja suojelujärjestelmät on muutettava ja yhdenmukaistettava monimuotoisen luonnon turvaamista tukevaksi. Metsien- ja vesistöjensuojelu, soiden ennallistaminen ja suojelu sekä lajien sukupuuton pysäyttäminen vaativat nykyistä voimakkaampia taloudellisia ja toiminnallisia panostuksia yhteiskunnalta.