C

Cleantech

Vihreä talous, cleantech ja puhdas energia ovat Suomen seuraava Nokia. Kansallisella säätelyllä ja investoinneilla on tuettava alan yritysten nousua ja työllisyyttä. Edistyksellisillä ympäristönormeilla, korkeilla kustannustehokkuuteen perustuvilla energiatehokkuusvaatimuksilla ja elinkaariajattelun korostamisella kotimaisessa energia- ja ilmastopolitiikassa tuetaan kotimaisen cleantech-alan kehitystä.