F

Fossiiliset polttoaineet

Fossiilisista polttoaineista tulee luopua laatimalla fossiilisten polttoaineiden ja turpeenpolton lopettamisen ohjelma. Liikenteen fossiilisia polttoaineita on pyrittävä korvaamaan biopohjaisilla tai päästöttömillä, kotimaisesti tuotetuilla polttoaineilla. Kaikkia fossiilisia polttoaineita tulee verottaa päästöjen mukaan ja polttoöljyn käyttöä esimerkiksi maataloudessa ei tule suosia veronpalautuksin. Teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on pantava käytäntöön välittömästi. Kansallisena tavoitteena on oltava päästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja hiilineutraali Suomi vuoteen 2050 mennessä.

Feminismi

Feminismi tarkoittaa epäarvoistavien ja syrjivien rakenteiden tunnistamista ja poistamista yhteiskunnasta. Jokaisella on oltava mahdollisuus elää elämäänsä omista lähtökohdistaan. Sosialidemokraattiset nuoret on feministinen järjestö.