J

Julkinen liikenne

Maksuttomaan ja päästöttömään joukkoliikenteeseen on pyrittävä aktiivisesti. Ensin julkisen liikenteen tulee olla maksutonta opiskelijoille ja eläkeläisille. Julkisen liikenteen polttoaineverosta on luovuttava ja julkisen liikenteen kalustoinvestoinneissa on kilpailutuskriteerinä käytettävä aina hiilidioksidipäästöjä. Junaliikenteen pitää olla aidosti ihmisten liikkumisen mahdollistava julkisin varoin tuettu kohtuuhintainen ja laadukas joukkoliikennemuoto. Julkista infrastruktuuria on kehitettävä luomalla vaalikaudet ylittävä tie- ja rataverkon investointiohjelma.