L

Lähidemokratia

Muuttuvat rakenteet ja yhä suuremmat hallinnolliset yksiköt suurentavat kuilua kuntalaisten ja päättäjien välillä. Tämän välttämiseksi tarvitaan edustuksellisen demokratian täydentämiseksi erilaisia keskustelevan ja lähidemokratian muotoja, kuten kansalaisraateja ja kunnanosalautakuntia, joille annetaan aitoa vaikuttavuutta. Näin ihmiset saadaan yhä suuremmissa kunnissa mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, kehittämään palveluja ja ymmärtämään tehtävien päätösten taustalla vaikuttavat tekijät. Ihmisten osallistaminen kannustaa heitä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen myös jatkossa.