Ö

Öljy

Yhteiskuntamme öljyriippuvuutta tulee vähentää. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Liikenteen fossiilisia polttoaineita on pyrittävä korvaamaan biopohjaisilla tai päästöttömillä, kotimaisesti tuotetuilla polttoaineilla.