O

Oppivelvollisuus

Esiopetuksen tulee koskea koko ikäluokkaa ja olla luonteeltaan velvoittavaa, osa oppivelvollisuutta. Oppivelvollisuus on laajennettava kattamaan koko toinen aste. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunta sitoutuu tarjoamaan jokaiselle nuorelle peruskoulun jälkeisen koulutuspaikan sekä siihen liittyvät tukipalvelut. Lukio- ja ammattikoulutuksen lisäksi toisen asteen tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa sekä näyttötutkintopohjaisessa koulutuksessa.

Opintotuki

Riittävillä ja kannustavilla opintososiaalisilla etuuksilla on ratkaiseva merkitys erilaisista taustoista tulevien mahdollisuuksille hakeutua koulutukseen sekä opintojen etenemisellä. Opintososiaalisia etuuksia tulee kehittää tukemaan elinikäistä oppimista ja mahdollisuutta työuran aikaiseen uudelleenkouluttautumiseen. Tämä edellyttää, että opintososiaaliset etuudet sovitetaan yhtenäiseksi opintotukijärjestelmäksi, joka koostuu riittävistä rahamuotoisista minimietuuksista ja sitä täydentävästä vapaaehtoisesta lainaosuudesta. Asumisen tukemisen muodot on yhdistettävä uudeksi asumistueksi, joka huomioi kansalaisten erityistarpeet. Opiskelijat on siirrettävä uuden asumistuen piiriin.

Aikuisopiskelu tulee mahdollistaa riittävällä ansiosidonnaisella etuudella. Opintososiaalisten etuuksien tulee ottaa huomioon perheellisten opiskelijoiden erityistarpeet sekä jatkuvasti nousevat asumisen kustannukset. Erityisesti toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta tulee poistaa vanhempien tulojen vaikutukset yksinasuvilta opiskelijoilta.