P

Prekariaatti

Prekariaattiin kuuluvat työelämässä epävarmuudesta kärsivät, esimerkiksi pätkätyöntekijät, vuokratyöntekijät, osa-aikaiset, nollatuntisopimukselliset, freelancerit ja pakkoyrittäjät. Yhteistä kaikille on työelämään lliityvä epävarmuus, joka liittyy toimeentuloon, työn jatkumiseen, määrään, palkkaan tai työaikoihin. Työelämän epävarmuus vaatii edelleen työntekijöiden voimakasta suojelua lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa. On tärkeää, että työelämän sääntely pysyy mukana työelämän ja talouden muutoksessa. Ammattiyhdistysliikkeellä on tärkeä työelämän uudistajan rooli ja siksi sen pitää itsekin pystyä uudistumaan ajan mukana.

Palkkatasa-arvo

Sukupuolten välinen epätasa-arvo johtuu yhteiskunnan rakenteista, kulttuurillisista ja sosiaalisista odotuksista ja normeista. Keskeiset yhteiskuntamme tasa-arvoepäkohdat kohdistuvat sukupuolten erilaiseen työmarkkina-asemaan sekä vanhemmuuden ja sen kustannusten epätasaiseen jakautumiseen. Palkkakuilujen kaventamiseksi tarvitaan kunnianhimoinen ja konkreettinen valtakunnallinen palkkatasa-arvo-ohjelma sekä samapalkkaisuutta edistäviä keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja.

 

Palestiina

Suomen tulee tunnustaa Palestiinan valtio, ja Israelin ja Palestiinan välinen kriisi tulee ratkaista kahden valtion periaatteen mukaisesti. Israelin on lopetettava kansainvälisen oikeuden vastainen miehityksensä palestiinalaisalueilla. Molempien osapuolten voimankäyttö on tuomittava ja varsinkin siviileihin kohdistuvat iskut.