R

Rahoitusmarkkinavero

Kansainvälinen valuutta- ja finanssitransaktiovero on otettava käyttöön koko Euroopan unionin laajuisena, kaikkiin sopimuksiin on välttämätöntä saada mukaan myös jäsenvaltioiden alusmaat ja finanssikeskus London City.