U

Uusiutuva energia

Suomen on nostettava energiaomavaraisuuttaan huomattavasti nykyisestä noin 30 %:sta. Tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja uusiutuviin energialähteisiin esimerkiksi kotimaiseen bio-, tuuli-, ja vesivoimaan sekä ilma- ja maalämpöjärjestelmien käyttöönottoon sekä puhtaan energian ja energiaa säästävien teknologioiden tutkimukseen.

 

Uskonnonopetus

Nykymuotoisesta uskonnon opetuksesta on luovuttava ja kaikille on opetettava peruskoulussa pakollisena aineena elämänkatsomustietoa. Uudistamisen tavoitteena on kriittisesti, kunnioittavasti ja avoimesti erilaisia uskontoja käsittelevä oppiaine, joka lisää oppilaiden ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, kulttuureista, uskonnosta sekä mahdollistaa aidosti erilaisten näkemysten ja ihmisten kohtaamisen. Kaikille pakollinen ja yhtenäinen oppiaine lisää oppilaiden välistä koulutuksellista tasa-arvoa. Opetusta ei voi sitoa minkään uskonnollisen yhteisön näkemyksiin tai maailmankatsomukseen, vaan opetus kehittää oppilaan omaa kriittistä ajattelua.