Y

Yrittäjyys

Yritykset luovat Suomeen työn, jolle koko hyvinvointimme perustuu. Samalla vahva hyvinvointivaltio tarjoaa yrityksillemme kilpailuedun. Yrittäjien sosiaaliturvaa ja pienten sekä keskisuurten yritysten edellytyksiä työllistää on parannettava.

Yhteiskuntavastuu

Lain mukaan yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeen omistajilleen. Meidän mielestämme jokainen yritys on myös arvokas osa yhteiskuntaa. Yhteiskunta tukee yritystä ja tuottaa sille mm. osaavaa työvoimaa. Jokaisella yrityksellä on vastuu yhteiskuntamme eettisten sääntöjen ja periaatteiden noudattamisesta.

Ydinvoima

Tavoitteenamme on hiilineutraali Suomi vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on hyödynnettävä kaikkia hiilineutraaleja energiantuotannon muotoja, poissulkematta ydinvoiman lisärakentamista. Ydinvoima on ylimenokauden energiaratkaisu.