"Jokaisella on oikeus elää, ja on meidän velvollisuutemme puolustaa tätä oikeutta."