Demarinuorilla on erilaisia työryhmiä, joiden tarkoituksena on valmistella ja koordinoida tiettyyn aihepiiriin liittyvää toimintaa. Työryhmät kokoontuvat keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa. Työryhmiin on avoin pääsy koko kauden ajan kuitenkin niin, että kussakin työryhmässä voi olla korkeintaan 15 jäsentä. Työryhmiin valitaan kaksi puheenjohtajaa, joista toinen on liittohallituksesta. 

Työryhmähakuun pääset tästä.

Poliittisen ohjelman kokonaisuudistus

Koska liittohallituskaudella 2020-2022 toteutetaan poliittisen ohjelman kokonaisuudistus, työryhmät perustetaan ohjelmatyötä tukien. Tästä poikkeuksena järjestöllisen kehittämisen työryhmä, joka ei osallistu poliittisen ohjelman kokonaisuudistukseen. Työryhmien toiminnassa korostuu aikaisempaa laajemmin politiikan eri osa-alueiden tarkastelu. Erillisten sektorikohtaisten ohjelmien valmistelemisen sijaan työryhmiltä toivotaan kokonaisvaltaista otetta oman aihepiirinsä käsittelyyn. 

Työryhmien puheenjohtajat valitaan poliittisen ohjelman kokonaisuudistusta varten perustettavaan ohjausryhmään, jonka ensimmäinen kokous on työryhmästartin yhteydessä lauantaina 24.10. klo 11.15. 

Työryhmästartti la 24.10. klo 12-16

Työryhmien aloitustapahtuma järjestetään tänä vuonna kokonaan etätapahtumana. Ilmoittautuminen työryhmästarttiin aukeaa mahdollisimman pian valintojen jälkeen.

Työryhmäjako 2020-2022

1. Talouspoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on uudistaa Demarinuorten talouspolitiikan linjoja ottaen huomioon tavoite päästöttömästä hyvinvointivaltiosta. Työryhmä perehtyy kauden aikana erityisesti hyvinvointitalouden ja verotuksen kokonaisuuksiin sekä kuulee asiantuntijoita aiheen tiimoilta. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappaleet: 3 ja 7
 • Talouspolitiikka
 • Verotus
 • Markkinat
 • Hallintopolitiikka
 • Kunta-asiat
 • Digitalisaatio

Työryhmän puheenjohtajat: Sini Saarni ja Oskari Maunuksela

2. Hyvinvointipoliittinen työryhmä

Työryhmän tavoitteena on tarkistaa Demarinuorten yleisturvaa koskevat linjaukset ja aloittaa mahdollisuuksien mukaan yleisturva 2.0 valmistelu. Lisäksi työryhmän toisena tavoitteena on keskittyä nuorten mielenterveyden edistämiseen. Työryhmä seuraa erityisesti eduskunnan sosiaaliturvakomitean työskentelyä ja tapaa aiheen tiimoilta puolueen kansanedustajia ja muita kansalaisjärjestöjen toimijoita.

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale: 2
 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Toimeentulo
 • Työelämä (esim. työhyvinvointi)
 • Tasa-arvo

Työryhmän puheenjohtajat: Leevi Karisalmi ja Joanna Ahola

3. Työ- ja elinkeinopoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on uudistaa kauden alussa Demarinuorten työelämäohjelma vastaamaan nykyisen poliittisen ohjelman linjauksia. Työryhmä keskittyy uudistuksen jälkeen valmistelemaan poliittiseen ohjelmaan sopimusyhteiskuntaa sekä kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa koskevat kokonaisuudet. Työryhmä kuulee kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyen esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston taikka Kuluttajaliiton asiantuntijoita. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale 4
 • Yritykset
 • Työelämä (esim. työlainsäädäntö, työllisyys, kotouttaminen)
 • Sopimusyhteiskunta
 • Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka

Työryhmän puheenjohtajat: Mikael Kölhi ja Terhi Kahila

4. Koulutus- ja sivistyspoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on tarkastella paitsi koulutus- ja sivistyspolitiikkaa kokonaisuutena myös erityisesti oppivelvollisuuden laajentamiseen ja toisen asteen maksuttomuuteen liittyviä aiheita. Työryhmään kutsutaan asiantuntijoita koulutuspolitiikkaan keskittyneistä organisaatioista, kuten esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitosta ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitosta.

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale 5
 • Varhaiskasvatus
 • Yleissivistävä koulutus
 • Ammatillinen koulutus
 • Korkeakoulutus ja tiede
 • Kulttuuri
 • Kirjastot
 • Liikunta
 • Nuoriso
 • Uskonto

Työryhmän puheenjohtajat: Emilia Kangaskolkka ja Matilda Stirkkinen

5. Ympäristö- ja ilmastopoliittinen työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on tarkastella poliittisen ohjelman kappaleet läpi ottaen huomioon tavoitteet: 1) hyvästä ympäristöstä ja monimuotoisesta luonnosta, 2) hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta ja 3) kestävästä kaupunkikehityksestä. Työryhmä perehtyy kauden aikana erityisesti valtioneuvoston nimittämän ilmastopaneelin työhön ja kuulee mahdollisuuksien mukaan ilmastopaneelin asiantuntijoita. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman: 8 ja 9
 • Ympäristö
 • Luonto
 • Asuminen
 • Maankäyttö ja rakentaminen
 • Liikenne
 • Energia

Työryhmän puheenjohtajat: Miina Vulli ja Rasmus Keinänen

6. Kansainvälisen politiikan työryhmä 

Työryhmän ensisijaisena tavoitteena on seurata maailmanpolitiikkaa ja tarkastella kansainvälisen politiikan, Eurooppa-politiikan ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuuksia poliittisesta ohjelmasta. Tässä työssä työryhmä kuulee puolueen asiantuntijoita kansainvälisen politiikan ja Eurooppa-politiikan tilanteesta. Työryhmän toisena tavoitteena on viimeistellä viime kaudella valmisteltu kansalaispalvelusmalli ja seurata aiheen tiimoilta asevelvollisuuskomitean työn etenemistä. 

Työryhmän työhön kuuluu olennaisena osana myös Demarinuorten kansainvälinen toiminta FNSU:ssa, YES:issä ja IUSY:ssä. Demarinuorten kansainvälisen politiikan työryhmä valmistelee Demarinuorten kannat kv-järjestöjen kongresseihin ja toimii puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijana kv-kysymyksissä. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappaleet: 10  ja 11
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö
 • Ihmisoikeuspolitiikka
 • Eurooppa-politiikka

Työryhmän puheenjohtajat: Hanna Kivimäki ja Ida-Susanna Pöllänen

7. Ihmisoikeudet ja demokratia -työryhmä 

Työryhmän tavoitteena on tarkastella erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Lisäksi työryhmä perehtyy kauden aikana demokratiaan ja osallistumiseen liittyviin haasteisiin. 

Työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Nykyisen poliittisen ohjelman kappale 6 
 • Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 • Perusoikeudet
 • Demokratia ja vaalit

Työryhmän puheenjohtajat: Maija Mietala ja Santeri Kupiainen

8. Järjestöllisen kehittämisen työryhmä

Työryhmän tavoitteena on keskittyä nimensä mukaisesti Demarinuorten järjestölliseen kehittämiseen. 

Tulevalla kaudella työryhmälle kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Häirintäyhdyshenkilötoiminta
 • Jäsenkyselyn tulosten seuranta ja läpikäynti yhdessä järjestösuunnittelijan kanssa
 • Vaalikultturiin liittyvien käytänteiden valmistelu jäsenistöä osallistaen
 • Liiton tapahtuma- ja koulutustoiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisen palvelumuotoilun näkökulmasta. Työssä huomioidaan aiemmin toteutettu tapahtumauudistus niin, että toiminta on suunnitelmallista ja systemaattista.

Työryhmän puheenjohtajat: Sami Salminen ja Anette Pottonen

EDIT 15.10.2020 Toiset puheenjohtajat valittiin 14.10.2020 olleessa liittohallituksen kokouksessa. Tiedot lisätty nettisivuille 15.10.2020.