Rebecca säger "Att vara kvinna idag innebär därför ofta en anpassning mellan kvinnliga och manliga normer."