Kuvassa lukee: Lapsia & nuoria pitää kuulla ilmastopäätöksissä! - Päättäjät sitoutuvat kuulemaan lapsia ja nuoria ilmastopoliittisessa päätöksenteossa. - Valtioneuvosto perustaa nuorten oman ilmastoneuvoston. - Ilmastolaki turvaa lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien oikeudet. Painike, jossa lukee HYVÄKSY.