Texten på bilden: "Allas rätt att själv bestämma över sin könsidentitet måste tryggas i Finland!"; Pride-flaggans färger med trans- och ickebinära flaggornas färger; FSUD:s logo i nedre högerkanten

Omslagsbilden för ställningstagandets text, ”Allas rätt att själv bestämma över sin könsidentitet måste tryggas i Finland!”