Demarinuoret puoluekokouksessa

SDP:n 46. puoluekokous järjestetään Tampereella 22-24.8.2020. Kokouksessa käsitellään aloitteiden lisäksi periaatejulistus ja poliittinen ohjelma. Demarinuoret on tehnyt puoluekokoukselle 17 aloitetta, jotka löydät kokonaisuudessaan tältä sivustolta.

Toivomme aloitteille tukijoita ja mielipiteitä juuri sinulta. Sivuston alhaalta löydät suoran painikkeen yhteydenottoasi varten. Demarinuoret kiittää aloitteiden tukijoita jo etukäteen.

Muutetaan maailmaa yhdessä!

SDP:n puoluekokous alkaa!

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Jos haluat kysyä tarkemmin Demarinuorten aloitteista, voit laittaa yhteydenottopainikkeesta viestiä toimistollemme tai olla suoraan yhteydessä poliittiseen suunnittelijaamme Jere Mattilaan.

Jere Mattila
+358 40 5920 907
jere.mattila@demarinuoret.fi

Demarinuorten aloitteet puoluekokoukselle 2020

1 | Velkaantuneiden nuorten aseman parantaminen

Nuorten taloudellinen tilanne on merkittävästi huonontunut 2000-luvun lopussa ja edelleen 2010-luvulla. Velkaantuminen merkitsee nuoren kohdalla erityistä syrjäytymisvaaraa. Meidän on toimittava ennen kuin ylivelkaantumista koskevien järjestelmien ulkopuolelle jääneet tuhannet nuoret syrjäytyvät kokonaan yhteiskunnasta.

2 | Tasa-arvoinen kansalaispalvelus

Suomen tulee jatkossa turvata maanpuolustuksensa siirtymällä kansalaispalvelusmalliin. Asevelvollisuus on yleinen ja yhtäläinen kaikille Suomen kansalaisille.

Kaikkia sukupuolia tulee koskea samat valintakriteerit ja velvoitteet.

3 | Reilu ekologinen verouudistus

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat kansainvälisesti valtavia uhkia ihmisten hyvinvoinnille. Uhkien torjunta on mahdollista, mutta se edellyttää merkittävää talouden rakennemuutosta kaikkialla maailmassa.

4 | Kansainvälisen verojärjestelmän rakenneuudistus

Viimeisenä kymmenenä vuotena on nähty valtava muutos, kun EU:ssa ja OECD:ssa on puututtu aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Tällä hetkellä OECD:ssa uudistetaan kansainvälisen yritysten verotuksen rakenteita, jolla pyritään siihen, että verojärjestelmä olisi kestävä globaalissa digitaalisessa taloudessa.

5 | Itsensätyöllistäjien oikeudellisen aseman parantaminen

Itsensätyöllistäminen on nouseva ilmiö Suomessa. Työmuoto mahdollistaa joustavuuden siinä, mitä työtä ihminen tekee, milloin ja miten. Itsensätyöllistämisen kääntöpuoli ilmenee usein kuitenkin siinä vaiheessa, kun työtä ja tuloja ei ole tarpeeksi. 

6 | Ydinenergiaa koskeva lainsäädäntö on saatettava ajantasaiseksi

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii paitsi energiatehokkuuden parantamista ja energian tuhlaamisen vähentämistä, myös runsaasti uutta puhdasta energiaa korvaamaan fossiilisia energianlähteitä. 

7 | Inhimillisempää päihdepolitiikkaa

Kannabiksen käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ei tule missään suhteessa vähätellä. On kuitenkin tunnistettava, ettei nykysysteemi ole tarkoituksenmukainen. Käyttö on kaikesta valvonnasta huolimatta vain lisääntynyt vuosien saatossa. Myös kansainvälinen yhteisö on tunnustanut, ettei kielto rangaistuksen uhalla ole ollut omiaan auttamaan ilmiön todellisia uhreja eli huumeongelmaisia ja heidän läheisiään.

8 | Rahapeliautomaattien määrää vähennettävä yleisissä tiloissa

Suomen rahapelijärjestelmä toimii tulonsiirtona pienituloisilta suurituloisille. Tilastojen mukaan vain 5% pelaajista tuottaa puolet koko Veikkauksen tuotoista. Tässä joukossa selkeästi yliedustettuina ovat vuodesta toiseen maakunnissa asuvat työttömät, pienituloiset ja eläkeläiset.

9 | Pikavippien sääntelyn tiukentaminen

Jotta voisimme ehkäistä pienituloisten ja vähävaraisten ajautumista pikavippikierteeseen, tulisi meidän varmistaa, että pikavippiä hakeva olisi tietoinen ennen luottopäätöstä muista vaihtoehtoisista tavoista järjestää taloudellista tilannettaan.

10 | Kansallinen puhtaan sähkön strategia

SDP ja Suomen hallitus ovat asettaneet tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen vuonna 2035. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edesauttaa sitä, että Suomi voi toimia globaalina ilmastojohtajana ja kasvattaa ilmastokädenjälkeään.

11 | Lasten, nuorten ja perheiden tukiverkko kuntoon

Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkko on pirstaleinen ja tieto saatavilla olevista palveluista on hajautunutta. Palvelutarjonnan vaihteluiden lisäksi tilannetta haastaa se, että monelle nuorelle ja perheelle eri toimijoiden väliset suhteet ja rakenteet ovat hankalasti hahmotettavissa.

12 | Turpeen verotuesta luopuminen

Ympäristön kannalta haitallisia tukia, kuten turpeen verotukea on karsittava. Turpeen päästöt ovat erittäin suuret verrattuna sen tuottamaan energiaan ja vastaavat mittaluokaltaan koko Suomen henkilöautoliikenteen päästöjä.

13 | Äänioikeus ja vaalikelpoIsuus on laskettava 16 vuoteen

Konkreettinen ja selkeä keino kansalaiselle ilmaista mielipiteensä on äänestäminen vaaleissa. Ilman äänioikeutta kiinnostus politiikkaan voisi olla tosi matala monille suomalaisille. Yksi keino saada ihmisiä välittämään politiikasta olisi äänioikeusiän ja vaalikelpoisuuden laskeminen 16 ikävuoteen.

14 | Turkistarhaus ja turkistuotteiden myynti EU:ssa tulee kieltää

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n 46. Puoluekokoukselle, että puolue ottaisi tavoitteekseen turkistuotannon ja turkisten myynnin kieltämisen EU:n alueella. Kielto on saatettava voimaan vaiheittain huomioiden tuottajien eläinten hyvinvointiin ja ympäristöystävällisyyteen tekemät panostukset sekä aluepoliittiset vaikutukset.

15 | Kaikille yhdenvertaiset tilat

Tasa-arvo on SDP:n ydinarvo ja siihen tulee pyrkiä myös kaikessa puolueen toiminnassa. Siksi puolueen on kiinnitettävä erityistä huomiota tilojen yhdenvertaisuuteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen.

16 | Yhdenvertaisemmat ehdokaslistamainokset

Hyvin jäsenvaalissa menestynyt ei välttämättä menesty vaaleissa, ja siksi olisi parasta pyrkiä mahdollisimman objektiiviseen esitystapaan puolueen ehdokaslistamainoksissa.

17 | Yhdenvertaiset lomakkeet

Sukupuolien moninaisuuden takia on yhdenvertaista ottaa käyttöön lomakkeiden sukupuolikysymyksissä vaihtoehdot “muu” tai “en halua kertoa”. Tämä on mainittu jo osana SDP:n yhdenvertaisuusohjelmaa, mutta käytäntöä ei toteuteta lähellekään riittävän laajasti.

Kannanotot ja kirjoitukset aloitteisiin 2020

Haluatko tukea aloitteita?

Kiinnostaisiko sinuakin lähteä tukemaan Demarinuorten aloitteita SDP:n 46. puoluekokoukseen, joka pidetään 12.-14.6.2020 Tampereella? Voit kertoa meille kiinnostuksestasi osallistua viestintään aloitteista, joita meiltä löytyy yhteensä 17. Ilmoitathan kiinnostuksesi lähteä mukaan. Voit myös ottaa yhteyttä kysyäksesi lisää aloitteista alla olevasta painikkeesta!