Haluatko mukaan Demarinuorten työryhmiin?

Demarinuorilla on erilaisia työryhmiä, joiden tarkoituksena on valmistella ja koordinoida tietyyn aihepiiriin liittyvää toimintaa. Työryhmät kokoontuvat keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa, ja ne valitaan avoimilla hauilla yleensä vuodeksi kerrallaan. Jos olet kiinnostunut kansainvälisistä, tasa-arvo, työelämä ja koulutuspoliittisista kysymyksistä, hae ihmeessä mukaan! 

Järjestöllisen kehittämisen työryhmä

Työryhmällä on hieno mahdollisuus tehdä työskentelystä näköistään, luoda uusia toimintatapoja ja fokusoida toimintaa sille tärkeisiin teemoihin. Tiimiläisenä pääsee pohtimaan esimerkiksi millaista on aidosti matalan kynnyksen toiminta ja kuinka voimme tarjota jokaiselle jäsenelle mieleistä tekemistä järjestössämme tai vahvistaa heidän rooliaan poliittisen vaikuttamistyön valmistelussa ja toteuttamisessa.

Työskentelyn tuotoksena voi olla  uusia, konkreettisia esityksiä osallisuuden ja jäsenlähtöisemmän toiminnan tueksi. Tässä työryhmässä pääset hyödyntämään osallisuutta myös jo työskentelyn aikana! nimenomaan tätä osallisuutta haluan edistää myös jo työryhmätyöskentelyn aikana, sillä ei ole tarkoituksenmukaista ideoida vain pienellä porukalla. Työryhmä tarvitsee laajasti koko jäsenistön osaamista avukseen, joten workshop tai esimerkiksi sähköinen kysely aktiivitoimijoille ei ole lainkaan hullumpi idea työryhmän alkutaipaleelle toteutettavaksi.

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Kansainvälisten asioiden jaosto koordinoi Demarinuorten toimintaa ja politiikkaa kansainvälisissä kattojärjestöissä.

Demarinuorten kansainvälisten asioiden työryhmä valmistelee Demarinuorten kannat kv-järjestöjen kongresseihin ja toimii puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijana kv-kysymyksissä. Ryhmä on vahvasti mukana mahdollisissa Demarinuorten kansainvälisten asioiden kannanottojen laatimisessa.

Työryhmässä odotetaan kiinnostusta kansainvälisistä asioista ja motivaatiota todella syventyä kansainvälisiin asioihin.

Tasa-arvotyöryhmä

Haluatko olla tekemässä Demarinuorista vieläkin yhdenvertaisempaa järjestöä? Kiinnostaako porukalla tehdä kannanottoja ja avauksia siitä, miten tehdä maailmasta tasa-arvoisempi? Jos vastasit kyllä, Demarinuorten tasa-arvotyöryhmä on juuri sinun paikkasi.

Tasa-arvotyöryhmässä pääset vaikuttamaan tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä liiton sisällä, sekä  keskustelemaan tasa-arvokysymyksistä suuremmalla mittakaavalla.

Työryhmä tulee vaikuttamaan esimerkiksi häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittämiseen edelleen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen tapahtumissa sekä koko järjestössä. Aikaa on paljon myös työryhmän jäsenten visioiden toteuttamiseen. Yleisesti eri ihmisryhmiä sortavia ja loukkaavia rakenteita pitäisi nostaa entistä voimakkaammin keskusteluun. Tiimiläisenä voit myös päästä tapaamaan järjestöjä, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Ympäristötyöryhmä

Ympäristötyöryhmä on uusi, tuore lisä Demarinuorten työryhmäkirjoon. ”Tässä työryhmässä pääset todella vaikuttamaan sosialidemokraattisiin ympäristölinjauksiin, sillä työryhmällä on vapaat kädet pohtia, puntaroida ja pyöritellä ympäristökysymyksiä erilaisista näkökulmista sekä nostaa pinnalle tärkeitä ympäristöasioita. Työryhmässä tekijät pääsevät omien ympäristöteemaisten haaveidensa toteuttamisen lisäksi luomaan liittohallitukselle ympäristöasiakirjan tulevaa vaalikevättä varten.

Toisen asteen koulutuspoliittinen työryhmä

Kiinnostaako sinua vaikuttaa toisen asteen koulutuspoliittisiin asioihin? Oletko joskus ollut toisen asteen opinnoissa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa? Mitä haluaisit korjata sieltä?

Demarinuorten toisen asteen koulutuspoliittinen työryhmä toimii puheenjohtajan ja liittohallituksen asiantuntijaelimenä toisen asteen koulutuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Työryhmän tehtävänä on vaikuttaa niin julkiseen kuin puolueen sisäiseenkin keskusteluun Demarinuorten uusien toisen asteen koulutuspoliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Työryhmä etsii avoimesti uusia yhteistyön muotoja toisen asteen opiskelijakuntien ja nuorisovaltuustojen kanssa.

Asiantuntijoiksi kutsutaan mahdollisuuksien mukaan edustaja Suomen lukiolaisten liitosta ja SAKKIsta.