Sukupuolen moninaisuuden tunnustaminen ja transsukupuolisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen ovat nousseet merkittäviksi ihmisoikeuskysymyksiksi ympäri maailmaa. Vaikka Suomessa on otettu askelia kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, on meillä vielä paljon tehtävää. Erityisesti kaksi asiaa kaipaavat kiireellistä huomiota: kolmannen juridisen sukupuolimerkinnän käyttöönotto sekä parempien hoitomahdollisuuksien tarjoaminen translapsille ja -nuorille.

Nykyinen juridinen sukupuolijärjestelmä Suomessa tunnistaa vain kaksi sukupuolta: miehen ja naisen. Tämä binäärinen järjestelmä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, jossa ihmiset elävät ja kokevat sukupuolensa moninaisena. Monissa maissa, kuten Saksassa, Australiassa ja Kanadassa, on jo otettu käyttöön kolmas sukupuolimerkintä, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden tunnustaa sukupuoli-identiteettinsä oikeudellisesti. Tämä on tärkeä askel kohti yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Kolmas juridinen sukupuolimerkintä ei ole pelkkä byrokraattinen muutos, vaan se vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään. Se vähentää sukupuolidysforiaa ja auttaa ihmisiä tuntemaan itsensä tunnustetuiksi ja arvostetuiksi yhteiskunnassa. Lisäksi se parantaa trans- ja ei-binääristen henkilöiden turvallisuutta ja hyvinvointia, vähentäen syrjintää ja ennakkoluuloja.

Toinen merkittävä asia, johon on kiinnitettävä huomiota, on translapsille ja -nuorille tarjottavien hoitomahdollisuuksien parantaminen. Nykyinen hoitojärjestelmä on riittämätön ja monimutkainen, eikä se vastaa nuorten tarpeisiin riittävän nopeasti tai tehokkaasti. Transnuoret kohtaavat usein pitkiä odotusaikoja, puutteellista tukea ja riittämättömiä resursseja, mikä voi johtaa vakaviin mielenterveysongelmiin ja lisääntyneeseen riskiin syrjäytyä.

On tärkeää, että translapset ja -nuoret saavat oikea-aikaista ja kokonaisvaltaista hoitoa, joka sisältää sekä fyysisen että psyykkisen terveyden tukemisen. Tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla riittävä koulutus ja resurssit tarjota yksilöllistä ja tarpeisiin vastaavaa hoitoa. Lisäksi perheille ja läheisille on tarjottava riittävästi tukea, jotta he voivat ymmärtää ja tukea lastensa identiteettiä.

Kolmannen juridisen sukupuolimerkinnän käyttöönotto ja translapsille ja -nuorille tarjottavien hoitomahdollisuuksien parantaminen ovat välttämättömiä askeleita kohti oikeudenmukaista ja yhdenvertaista Suomea. Nämä muutokset eivät ainoastaan vahvista yksilöiden oikeuksia, vaan myös rikastuttavat koko yhteiskuntaa lisäämällä moninaisuuden hyväksyntää ja arvostusta. Nyt on aika toimia ja näyttää, että Suomi todella on yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolestapuhuja.

 

Jussi-Mikael Suikkanen