SLIDER2
SLIDER2

Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa, vapautta ja yhdenvertaisuutta. Mikään yhteisö ei ole koskaan täysin yhdenvertainen, siksi sen eteen pitää tehdä jatkuvasti töitä. Demarinuoret on tasa-arvoa edistävä feministinen liike, jonka vuoksi olemme myös erityisen sensitiivisiä omalle toiminnallemme. Haluamme herättää keskustelua niin oman järjestömme, kuin koko yhteiskunnankin normeista ja hiljaisista rakenteista, jotka vaikuttavat yhteisöjen toimintaan.

Kaikki Demarinuorten tapahtumat ovat häirinnästä vapaata aluetta.

Demarinuorten toiminnassa noudatetaan pelisääntöjä. Niillä on tarkoitus vaikuttaa siihen, että toiminnassa kukaan ei tuntisi oloaan syrjityksi tai turvattomaksi. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä, sillä edellytyksellä että se ei häiritse muita. Nämä säännöt koskevat kaikkea Demarinuorten toimintaa.

Voit tutustua Demarinuorten toiminnan pelisääntöihin tarkemmin täällä:

Toimimme tapahtumissa seuraavien yksinkertaisten ohjeiden mukaan:

1. Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja määritellä itse omat rajansa.
2. Demarinuoret pyrkii aktiivisesti tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja purkamaan toimintaansa vaikuttavia normeja.
3. Rasismia, seksismiä, homo- ja transfobiaa ei hyväksytä ja niihin puututaan. Toisten toimijoiden syrjiminen iän, sukupuolen, sukupuolen ilmaisin, uskonnon, etnisen taustan, kielen, seksuaalisen suuntautumisen tai fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn perusteella on kiellettyä.
4. Ei tarkoittaa ei: toisen henkilökohtaisia rajoja on kunnioitettava niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Demarinuorten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan voi tutustua täällä:

Häirintäyhdyshenkilötoiminta

Demarinuorissa toimii neljä liiton omaa häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat koulutettuja, vaitiolovelvollisia yhteyshenkilöitä. Heidän tehtävänään on olla tavoitettavissa kaikille liiton jäsenille ja toimijoille, jos nämä kohtaavat järjestössä epäasiallista toimintaa, kuten häirintää tai syrjintää.

Häirintäyhdyshenkilötoiminnan yleisiin periaatteisiin voit tutustua täällä: