Unga Socialdemokrater

Vem är då FSUD?

Finlands Svenska Unga Socialdemokrater eller FSUD, är Finlands svenska socialdemokrater ungdomsorganisation och Socialdemokratisk Ungdoms svenskspråkiga distrikt. Målet för vår verksamhet är dels att påverka samhället och dels att bilda oss i det samhälle som vi lever i. Våra påverkningskanaler är många, vi skriver insändare, vi skriver motioner till både FSD:s och Socialdemokratisk Ungdoms kongresser och ordnar egna evenemang.

Vi deltar även i internationella socialdemokratiska organisationers verksamhet utomlands. Förutom att vi erbjuder en möjlighet att delta i samhällsutvecklingen så erbjuder vår verksamhet en ypperlig chans för alla att utveckla sina språkkunskaper och knyta kontakter.
Kom med!