TYÖRYHMÄT KAUDELLA 2022-2024

Demarinuorilla on kolme poliittista työryhmää, joiden tarkoituksena on valmistella ja koordinoida tiettyyn aihepiiriin liittyvää toimintaa. Työryhmät kokoontuvat keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa. Osallistuminen työhön on maksutonta ja avoinna kaikille jäsenille. Työryhmätyössä opit poliittista valmistelua, näet valtakunnallista toimintaa, verkostoidut ja pääset osallistumaan liiton vaikuttamistyöhön.

Sinun ei tarvitse olla valmis asiantuntija. Tule mukaan oppimaan uutta ja vahvistamaan jo olemassa olevia taitojasi!

 
Työryhmien yleisinä tavoitteina on

… kouluttaa poliittiseen valmisteluun
… syventää jäsenten osaamista työryhmän aihealueisiin liittyen
… tarjota uusia verkostoja ja kokemuksia mm. vierailujen kautta
… osallistaa yhä laajempi joukko nuoria Demarinuorten kantojen muodostamiseen

Työryhmäjako

Kansainvälisen politiikan työryhmä (pj Lauri Hietanen)

  • valmistelee Eurooppa-poliittisen ohjelman täydentäen ja tarkentaen nykyistä poliittista ohjelmaa
  • osallistuu vuoden 2024 europarlamenttivaaleihin valmistautumiseen
  • osallistuu kv-kattojärjestöjen (IUSY, YES, FNSU) toimintaan
  • perehtyy Suomen ja Euroopan Kiina-suhteisiin sekä yleisesti Kiinan kehittymiseen sekä tuottaa aiheeseen liittyvän taustadokumentin
  • järjestää toimintaa myös englanniksi

Sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden työryhmä (pj Jutta Vihonen)

  • valmistelee ohjelman toimenpiteiksi, joilla vahvistetaan nuorten mielenterveyttä, puretaan suorituspaineita ja ennaltaehkäistään uupumista.
  • käsittelee muun muassa hyvinvointi- ja koulutuspolitiikkaa

Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden työryhmä (pj Mitro Kutvonen)

  • valmistelee ohjelman toimenpiteiksi, joilla puututaan työssäkäyvien köyhyyteen
  • käsittelee sosiaaliturvaan ja oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään liittyvää tematiikkaa
  • tarkastelee liiton poliittisessa ohjelmassa esitettyjen toimien vaikutuksia julkiseen talouteen sekä ekologiseen kestävyyteen

Hae mukaan!

 

Työryhmätyössä opit poliittista valmistelua, näet valtakunnallista toimintaa, verkostoidut ja pääset osallistumaan liiton vaikuttamistyöhön. Sinun ei tarvitse olla valmis asiantuntija. Tule mukaan oppimaan uutta ja vahvistamaan jo olemassa olevia taitojasi. Hae mukaan tästä linkistä!