Demarinuorten liittokokous

Tervetuloa Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXXII liittokokoukseen 24.–26.5.2024 Lappeenrantaan! 

Kokous järjestetään Kehruuhuoneella (Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta). Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 24.5.2024 klo 14.00 ja kokous avataan klo 15.00.

Liittokokouksessa äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöt, osastot ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sääntöjen määräämällä tavalla seuraavasti:

 • Kukin piirijärjestö on oikeutettu lähettämään liittokokousta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän oman ja osastojensa yhteenlasketun jäsenmäärän perusteella yhden (1) edustajan jokaista omaa ja osastojensa alkavaa viittä (5) jäsentä kohti.
 • Kukin valtakunnallinen jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään yhden (1) edustajan jokaista alkavaa viittä (5) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa per valtakunnallinen jäsenjärjestö.
 • Kukin osasto voi lähettää liittokokoukseen yhden (1) edustajan.

Jäsenjärjestön nimeämän edustajan on oltava edustamansa jäsenjärjestön tai siihen jäsenenä kuuluvan osaston jäsen.

Jokaisen edustajan valtuus on osoitettava oikeaksi todistetulla piirijärjestön, valtakunnallisen jäsenjärjestön tai osaston valtakirjalla, jotka on toimitettava vähintään kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta liiton pääsihteerille.

Liittokokousedustajien valtakirjojen tulee olla perillä 3. toukokuuta aikana liiton pääsihteerillä.

Liiton jäsenjärjestöt ja niiden henkilöjäsenet voivat tehdä muutosehdotuksia asiakirjoihin ja aloitteita liittokokouksen käsiteltäviksi. Liittohallitukselle osoitetut muutosesitykset ja aloitteet on lähetettävä sääntöjen määräämän aikarajan mukaisesti kahta (2) kuukautta ennen kokousta eli viimeistään 24. maaliskuuta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, jotka löytyvät listattuna kokouskutsun toiselta sivulta. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään liittohallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi.

Lisätietoja saa omalta piirijärjestöltä sekä liiton toimistolta.

 

Tule liittokokoukseen tarkkailijaksi tai tervehdyksen tuojaksi!

Lämpimästi tervetuloa tervehtimään Demarinuorten 24.-26.5.2024 järjestettävää XXXII liittokokousta Lappeenrantaan. Liittokokouksessa valitaan liitolle uusi johto sekä käsitellään sääntömääräiset asiat ja liittohallituksen esitys uusiksi säännöiksi.

Kokous avataan 24.5. Lappeenrannan kehruuhuoneella klo 15:00. Tervehdyksille on varattu aikaa perjantaina klo 15:30 eteenpäin, ja tarvittaessa tervehdyksien antamista voi jatketaan myös lauantaina 25.5. Toivomme pituudeltaan enintään kahden (2) minuutin mittaisia tervehdyksiä.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista aikataulurajoitteista osoitteeseen tiedotus@demarinuoret.fi viimeistään 6.5.2022. Mikäli et pääse paikan päälle tervehtimään liittoa, voit esittää tervehdyksen kokoukselle myös teksti- tai videomuodossa toimittamalla sen edellä mainittuun osoitteeseen 13.5.2024 mennessä.

Ennen liittokokousta

 • Liittokokouskäytänteet-koulutus 14.5.
 • Liittohallitusehdokkaiden lomake
  • Puheenjohtajistoehdokkaille lomakkeen täyttämisen deadline on 6.5.
  • Liittohallitusehdokkaille lomakkeen täyttämisen deadline on 14.5.

Liittohallitusehdokkaat

Ehdolla puheenjohtajistoon
Puheenjohtajaksi: Wille Jäntti (Lounais-Suomi)

Wille Jäntti

Olen Wille Jäntti, sateenkaareva 29-vuotias turkulainen, joka valmistuu tänä kesänä matematiikan opettajaksi. Luonteeltani olen analyyttinen ja huomaavainen ekstrovertti, joka nauttii illanistujaisten järjestämisestä sekä lautapeli-illoista ystävien kanssa. Pelit ovat muutenkin lähellä sydäntäni, koska kotoa löytyy muutama Nintendon konsoli, joilla pelailen Pokemon pelejä. Sarjoja tykkään katsella. Olen toiminut Demarinuorissa 10 vuotta, josta korkein vastuutehtäväni oli Demarinuorten toinen varapuheenjohtajuus vuosina 2018-2020. Muuten olen toiminut paikallistasolla ja piiritasolla Demarinuorissa. Toimiessani Demarinuorten varapuheenjohtajana näin kuinka uniikkeja meidän piirimme ovat. Kokemusta, tietoa ja taitoa Demarinuorista minulla on kertynyt paljon.

Pitkä kokemukseni Demarinuorissa ja varapuheenjohtajuus yhdistettynä opettajan koulutukseen antavat minulle loistavan perustan toimia Demarinuorten puheenjohtajana. Demarinuorten puheenjohtajana haluan keskittyä järjestölliseen kehittämiseen, poliittiseen uudistustyöhön, kunta- ja aluevaaleihin sekä tietenkin liiton edustamiseen ja johtamiseen. Haluan löytää Demarinuorissa toimivia tapoja tukea piirejä, osastoja, ja jäsenjärjestöjä, jotta jokainen jäsen voisi toimia juuri hänelle sopivalla tavalla Demarinuorissa. Tavoitteeni on myös kaudellani edistää ajatusta, että Demarinuoret on kuin ”koti”, jossa jokainen saa oppia, harjoitella ja tehdä politiikkaa, tavoitella unelmiaan sekä olla oma itsensä. Liittohallituksen toimintaa voidaan parantaa, että kauden alussa keskustellaan jokaisen liittohallitukseen valitun henkilön kanssa, jolloin käydään läpi heidän tavoitteensa liittyen hallituksessa toimimiseen ja kauden aikana heitä tuetaan toteuttamaan heidän tavoitteensa. Kunta- ja aluevaaleissa on tärkeä tukea nuoria ehdokkaita koulutuksin ja vertaistukiryhmien avulla. Demarinuoret tulevat tekemään valtakunnalliset vaalitavoitteet, joita ehdokkaat voivat käyttää. Poliittisessa uudistyössä tavoitteena olisi keksiä sosialidemokraattinen ratkaisu, johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan. Samalla tapaa kuin Demarinuorten kehittämä Yleisturva on ratkaisu sosiaaliturvauudistukseen.

Missä Demarinuorten pitäisi kehittyä järjestöllisestä näkökulmasta?
– Löytää hyödyllisiä keinoja tukea piirejä, kuten tapahtumaideapankin luominen piirien ja osastojen käyttöön. Järjestöllisessä kehittämisessä on tärkeää kuulla ja ottaa huomioon piirien ajatukset uudistuksissa.

Mihin Demarinuorten tulisi keskittyä poliittisesti?
-Keksimään uusi iso sosialidemokraattinen uudistus, joka ratkaisee yhteiskunnallisen ongelman eli samalla tapaa kuin Yleisturva on ratkaisu sosiaaliturvauudistukseen. Demarinuorissa on myös tärkeä keskittyä olemaan päivittäisessä politiikassa aktiivinen.

Millainen olet johtajana?
– Johtajana haluan näyttää esimerkkiä ja innostaa muita toiminnallani, sillä oma toiminta on usein tehokkain keino motivoida ja innostaa muitakin toimimaan. Johtajana sekä ihmisenä olen keskusteleva ja analyyttinen. Haluan kaikkien hallituslaisten pääsevän ääneen ja uskaltavan kertoa ajatuksiaan. Jos mielipiteet ovat ristiriidassa, koetan löytää järkevän kompromissin tilanteeseen. Haluan kannustaa ja tukea hallituslaisia saavuttamaan heidän tavoitteensa. Johtajana haluan luoda yhteisöön hyväksyvän ja kannustavan ilmapiirin, jotta jokainen kokee olonsa turvalliseksi ja voi ilmaista omat ajatuksensa, vaikka olisikin eri mieltä jostain asiasta. Tavoitteenani on myös, että jokainen kokee panostaan arvostettavan ja saavansa tukea tarvittaessa. On todella tärkeää, että jokainen yhteisön jäsen kokee olonsa turvalliseksi ja pystyy olemaan oma itsensä. Johtajana en pysty tekemään kaikkea yksin ja siksi on tärkeää delegoida aina tarvittaessa tehtäviä muille. Jaan mielelläni esimerkiksi varapuheenjohtajille vetovastuita haluamissaan projekteissa, vaikka viimekädessä myös itse kannan vastuuta projektien etenemisestä. Kriisitilanteessa johtajana olen rauhallinen, harkitseva ja määrätietoinen, koska tilanteessa ei kannata tehdä liian hätiköityjä päätöksiä. Kuitenkin on toimittava kriisitilanteen ratkaisemiseksi tehokkaasti, jotta voidaan minimoida vahingot ja ehkäistä lisäongelmat. Johtajana haluan myös saada palautetta toiminnastani, koska silloin pystyn oppimaan ja kehittymään paremmaksi.

Millaisena näet puheenjohtajan roolin osana keskustoimistoa?
– Puheenjohtajan ensisijainen tehtävä on edustaa Demarinuoria. Hän myös toimii pääsihteerin lähiesihenkilönä ja on osa keskustoimiston työyhteisöä.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Arkeologi
2. Mikä supersankari olisit: Professori Charles Xavier
3. Lempiruokasi: Sushi
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Pelailen lautapelejä ystävien kanssa
5. Lempimausteesi: Rakuuna
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Pokemon: The First Movie
7. Esikuvasi: Tarja Halonen
8. Mikä on elämän tarkoitus: Elää oma elämä tehden asioita, jotka tekevät onnelliseksi
9. Lempilausahduksesi: Jokainen on aina erilainen, mutta aina samanarvoinen
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Kyllä, lähtisin kanssasi järvelle

Puheenjohtajaksi: Emilia Kangaskolkka (Savo-Karjala)

Mie oon Emilia, Demarinuorten istuva puheenjohtaja, SDP:n nuorin kunnanvaltuutettu ja pian 21-vuotias itäsuomalainen. Haen puheenjohtajaksi, sillä olen valmis johtamaan meistä Suomen vaikuttavimman poliittisen nuorten liikkeen.

Puheenjohtajan tehtävä on johtaa yhteiskunnan epäkohdat uusiksi poliittisiksi avauksiksi. Ne eivät kuitenkaan synny yksin puheenjohtajan kynästä: ne syntyvät vahvasta arvopohjasta tutkimustietoon perustuen, kansalaisyhteiskuntaa kuullen ja aina lopulta meidän yhteisestä tahdosta muuttaa maailmaa.

Viimeistään vuonna 2027 palaamme jälleen pääministeripuolueen nuorisojärjestöksi, ja silloin meidän on oltava valmiita esittämään vaihtoehtomme konkreettisina uudistuksina niin puolueelle vietäväksi hallitusohjelmaan kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Osana vastuullista ja oikeudenmukaista julkista taloutta meidän tulee esittää eriarvoisuutta kaventava, maapallon kantokyvyn puitteille rakentuva veropoliittinen kokonaisuus sekä osaamisen kasvulle perustuva vihreitä markkinoita tukeva kasvuohjelma. Meidän kädenjäljestä syntyy visio siitä, miltä EU näyttää teknologian edelläkävijänä, vihreän energian unionina ja kestävän kehityksen mukaisen kumppanuuspolitiikan rakentajana.

Työmarkkinaheikennysten jälkipyykissä on huomattava erityisesti nuoren palkansaajan tarpeet. Meidän tehtävä on laatia yhteiskuntasopimus, joka takaa nuorille koulutuksen ja hyvinvointipalveluiden lisäksi näkymän reiluista vuosikymmenistä työelämässä, laadukkaista työpaikoista sekä kestävästä eläkejärjestelmästä.

Olen puheenjohtajana kirkassilmäinen ja toisaalta oppinut harkitsevaiseksi. Työyhteisöissä minua on kuvattu visiolla johtajaksi – ja strateginen johtajuus yhdessä liittohallituksen kanssa on keskeinen tehtävä. Uuden järjestöstrategian siivittämänä tulee ensi kaudella toteuttaa jäsenpolkuprojekti, jossa tunnistamme tiet sosialidemokraattiseen nuorisoliikkeeseen sekä polut, joita pitkin tässä liikkeessä edetään. Koulutus- ja tapahtumauudistuksen tulee vastata moninaisen jäsenistön tarpeisiin.

Tämä nuorten oma poliittinen liike syttyy yhteisestä visiosta, ja siitä visiosta tulevassa kaudessa on jälleen kyse.

Missä Demarinuorten pitäisi kehittyä järjestöllisestä näkökulmasta?
– Jäsenpolku -projektin ja tapahtuma- ja koulutusuudistuksen tulee taata moninaiselle jäsenistölle erilaisia ja kiinnostavia tapoja osallistua.

Mihin Demarinuorten tulisi keskittyä poliittisesti?
-Ensi kaudella on aika syventyä poliittisiin sektorikohtaisiin ohjelmiin ja laadukkaan työryhmätyön rakentamiseen kohti aikaa, kun SDP on Suomen pääministeripuolue.
Muun muassa näitä aiheita olisi syytä käsitellä:

 • Veropoliittinen kokonaisuudistus
 • Lastensuojelun tulevaisuus
 • Nuorten työelämän kehittämisohjelma
 • Datapoliittinen ohjelma
 • PK-yrittäjien kilpailukyvyn parantaminen

Millainen olet johtajana?
– Olen puheenjohtajana kirkassilmäinen ja toisaalta oppinut harkitsevaiseksi. Työyhteisöissä minua on kuvattu visiolla johtajaksi – ja strateginen johtajuus yhdessä liittohallituksen kanssa on arjessa puheenjohtajan keskeinen tehtävä. Lisäksi puheenjohtaja toimii pääsihteerin esihenkilönä sekä johtaa poliittisen osaston työtä.

Demarinuorten puheenjohtajana minulla on mahdollisuus tuntea johdettavani, ja sen myös teen. Silloin voin johtajana mahdollistaa sen, että jokaisen potentiaali pääsee valloilleen ja yhdessä tekeminen saa merkityksen. Konkreettisesti toteutan tätä olemalla esihenkilönä läsnä, tunnistamalla hallituksen jäsenten mielenkiinnon kohteet ja kiertämällä kenttää, kuten olen kuluneina vuosina niin puheenjohtajana kuin myös sitä ennen tehnyt.

Ristiriitatilanteissa olen ratkaisuhakuinen ja jämpti. Vellomisen sijaan on löydettävä uusia ovia aiempien osoittauduttua mahdottomiksi. Moni asia on kuitenkin hyvällä ennakoinnilla vältettävissä. Uskon yhteisten, jaettujen tavoitteiden asettamiseen ja niistä hyvin viestimiseen sekä prosessiajatteluun

Järjestötyön hektisyydessä täytyy johtajan siis muistuttaa ison kuvan päämäärästä, sillä herkästi kiireessä unohtaa metsän katsoessaan yksittäisiä puita. Johtamisen ytimessä on hyvä viestintä eikä siinä kukaan tule koskaan valmiiksi – siksi siihen täytyy jatkuvasti keskittyä. Arvostan saamaani palautetta ja olen kyvykäs itsereflektioon. Siihen haluan tukea myös ympärilläni toimivia.

Millaisena näet puheenjohtajan roolin osana keskustoimistoa?
– Puheenjohtajan tehtävä osana keskustoimistoa on järjestöllisesti strateginen ja poliittisesti käytännöllinen. Puheenjohtajana tehtävä on peilata keskustoimiston tekemiseen yhteiskunnan tilaa ja poliittista ilmapiiriä sekä jäsenten tuntoja ympäri Suomen.

Pienet suuret asiat:

1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Futistähti
2. Mikä supersankari olisit: Demarinuori
3. Lempiruokasi: Uunikala tai itse tehty pitsa
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Liikuntaa ja avantoa, kiitos!
5. Lempimausteesi: Chili
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Myrskyluodon Maija oli ihana elokuva, katsoisin uudestaan! Kirjoja olisi monta, mutta nostalgiaa herättää esimerkiksi Tuija Lehtisen kirjat, joita luin lapsena ja nuorena.
7. Esikuvasi: Sellaiset ihmiset, jotka kohtaa toiset vilpittömästi ja lämpimästi. Esimerkiksi miun pappa.
8. Mikä on elämän tarkoitus: Elää hyvää elämää ja kohdella toisia ihmisiä hyvin.
9. Lempilausahduksesi: Kaikki järjestyy
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Lähtisin! Saimaalle!

Varapuheenjohtajaksi: Mitro Kutvonen (Helsinki)

Mitro Kutvonen.

Olen Mitro Kutvonen. Olen alunperin porvoosta mutta nykyään asun ihanassa itä-helsingissä. Viimeiset kaksi vuotta olen päässyt toimimaan Demarinuorten liittohallituksen varajäsenenä minkä kautta olen saanut hyvää kokemusta järjestökentästä ja meidän rakkaasta järjestöstä. Vapaa-ajalla harrastuksiini kuuluu parkour mitä teen työkseni sekä partio. Tykkään matkustaa euroopassa ja sen myötä myös EU on lähellä sydäntä.

Varapuheenjohtajana haluaisin keskittyä kuntavaalien lisäksi myös järjestöllisiin asioihin erityisesti tuen antamiseen ruohonjuuritason vaikuttamiseen. Yksikään ihminen, postaus, tapahtuma tai kannanotto ei ole liian pieni tehdäkseen suuren vaikutuksen toimintaamme. tavoitteeni varapuheenjohtajana olisi: Ruohonjuuritason toiminta on edellytys. Demarinuoret rakentuvat ruohonjuuritason toimintaan. Varapuheenjohtaja laajentaisin ruohonjuuritason toimintaamme ja huolehtisin siitä että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omalla alueella mutta myös valtakunnallisesti. Demarinuorten tulee keskittyä enemmän aktiiviseen paikallis toimintaan jotta toiminnan edellytykset pysyvät. Demarinuorten tulee olla valmiita kuntavaaleihin. Järjestömme tärkeimmät vaalit on helposti kuntavaalit. Demarinuorten todellinen kannatus näkyy kuntavaaleissa ja meidän tulee varmistaa että nuorten kuntapäättäjien määrä nousee. Haluan varmistaa, että jokainen ehdokas saa tarpeeksi tukea kampanjaan. Meidän demarinuorina tulee mahdollistaa jokaiselle ehdokkaalle riittävä apu jotta he voivat päästä läpi. Näiden tavoitteiden lisäksi haluaisin selvittää piirikummin toiminnan uudelleen aloittamisen. Uskon että piirikummi toiminta on hyvä tapa pitää liitto ja piirit yhteyksissä mutta sille tarvitaan tarkat raamit. Kaikille osapuolille tulee olla selvä mitä piirikummilta odotetaan. Nähdään viimeistään Lappeenrannassa! Jos tulee kysymyksiä tai haluat liittyä kampanja tiimiin ota yhteyttä!

Mitro Kutvonen
0409679557
ig: Kutvonenmitro

Missä Demarinuorten pitäisi kehittyä järjestöllisestä näkökulmasta?
– Demarinuorten tulisi keskittyä järjestöllisestä näkökulmasta vahvaan ruohonjuuritason vaikuttamiseen.

Mihin Demarinuorten tulisi keskittyä poliittisesti?
-Demarinuorten tulee näkyä ja kuulua poliittisesti. Meidän tulee uskaltaa ottaa myös ärhäkköjä kantoja.

Millainen olet johtajana?
– Olen johtajan reilu ja sanoisin aika rento. Vaikka olen rento johtaja uskon että osaan silti tarpeen tullessa olemaan myös tiukka ja saan asiat tehtyä. Johtajakoulutuksia olen käynyt jonkun verran työn ja partion takia.

Millainen puheenjohtajiston osa olet?
– Olisin aktiivinen osa puheenjohtajistoa ja toivottavasti hyvä tukipilari puheenjohtajalle.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Suklaa kaupan omistaja
2. Mikä supersankari olisit: Flash koska nopeus olis aika jees
3. Lempiruokasi: Pasta Carbonara
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Tykkään Parkourata
5. Lempimausteesi: Kaneli on kyllä hyvää
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Mikä tahansa star wars elokuva
7. Esikuvasi: Minulla ei oikeastaan ole koskaan ollut esikuvaa 🙁
8. Mikä on elämän tarkoitus: Elämän tarkoitus on elää itselleen onnellista elämää
9. Lempilausahduksesi: varmaankin ”Jaa a”
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Vain jos saan sukeltaa helmen valkean

Varapuheenjohtajaksi: Iris Nordman (Lounais-Suomi)

Iris Nordman
Olen turkulainen 23-vuotias opiskelija ja aktiivinen vaikuttaja. Demarinuoret innostivat mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja olenkin toiminut tämän innoituksen saattelemana myös muun muassa Eurooppanuorissa, YK-nuorissa, opiskelijakunnassa ja puolueen puolella. Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on siivittänyt töihin politiikan pariin ja yhteiskunnallisiin opintoihin. Opiskelen ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja avoimessa yliopistossa valtio-oppia. Olen ollut Lounais-Suomen Demarinuorten hallituksessa ja Turun Demarinuorten varapuheenjohtajana vuonna 2022. Vuonna 2023 lähdin mukaan kansainväliseen työryhmään, koska halusin pitää yhteydet Demarinuorten toimintaan yllä.

Demarinuoret on merkinnyt minulle yhteisönä paljon ja Demarinuoret edustavat merkityksellistä roolia siinä millaisen polun olen itselleni löytänyt. Demarinuoret ovat myös monelle muulle nuorelle paikka ystävien ja uusien kokemuksien löytämiselle, tätä tulee vaalia. Yhteisöt muodostuvat lähelle nuoria ja onkin tärkeää keskittyä alueiden tukemiseen tarvittaessa myös keskuskaupunkien ulkopuolella. Tuon ymmärrystä nuorten tavoittamisesta työkokemukseni ja koulutukseni näkökulmasta Nuorten tavoittaminen ja innostaminen mukaan toimintaan tulee olemaan haaste, jos ei jo nyt niin tulevaisuudessa. Demarinuorten tulee vielä selkeämmin viestiä mitä olemme, mitä haluamme ja kenelle. Olen opinnoissani liiketalouden parissa keskittynyt markkinointiin ja siihen miten strategisin keinoin tavoitetaan omia kohderyhmiä. Tuon Demarinuorten johtoon opinnoista ja muun muassa kampanjatyöstä keräämääni osaamista!

 

Missä Demarinuorten tulisi kehittyä järjestöllisestä näkökulmasta?
-Demarinuorilla tulisi olla selkeä visio ja strategia. Uskon, että Demarinuoria on kehitetty toimiston ammattilaisten ja upeiden luottamushenkilöiden toimesta, mutta aina on varaa viestiä jäsenille ja ulospäin sitä terävintä kärkeä.

Mihin Demarinuorten pitäisi keskittyä poliittisesti?
-Demarinuorten tulisi pohtia enemmän tulevaisuuden visioita ja mitä halutaan ajaa puolueen politiikkaan. Poliittista kunnianhimoa enemmän ja rohkeita avauksia.

Millainen olet johtajana?
-Olen ihmisenä järjestelmällinen ja otan vastuuta asioiden hoitamisesta. Olen johtajana luotettava, minun kanssani työskennelleet voisivat sanoa, että tekemiseeni ja aikatauluissa pysymiseen voi aina luottaa. Koulussa ihmiset haluavat tehdä kanssani ryhmätöitä, koska ehdotan aikatauluja työn tekemiselle ja huolehdin siitä, että olemme valmiita hyvissä ajoin ennen palautuspäiviä. Johtajana kuuntelen ja annan tilaa keskustelulle. Itselleni on tärkeää, että kaikki kokevat tulleensa kuulluksi. Pyrin tekemään päätökset riittävän suurpiirteisesti, jotta esimerkiksi projektit etenevät. Tarvittaessa teen lopullisen päätöksen huomioiden mahdollisimman hyvin kaikkien näkemykset. Itselläni on vahva halu kehittyä johtajana. Haluan oppia uutta, löytää omia tapoja toimia ja tutustua myös erilaisten organisaatioiden toimintatapoihin. En pelkää kritiikkiä ja päinvastoin haluan palautetta toiminnastani, palautteen pyytämistä ja kuuntelemista olen opetellut tietoisesti.

Millainen puheenjohtajiston osa olet?
– Haluan olla muiden tukena ja toimia yhteisten tavoitteiden eteen tiimipelaajana. Kannan vastuuni ja toivon, että vastavuoroisesti pesti on tekijänsä näköinen.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Tutkija, alana egyptologia
2. Mikä supersankari olisit: Ihmenainen
3. Lempiruokasi: Tortillat
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Vietän aikaa läheisten kanssa
5. Lempimausteesi: Oregano
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Voisin lukea kaikki Harry Potterit uudestaan ja uudestaan.
7. Esikuvasi: Hillary Clinton ja Tarja Halonen
8. Mikä on elämän tarkoitus: Elämän tarkoitus on elää oman näköistä tasapainoista elämää, nauraa, olla onnellinen, haastaa itseään, itkeä, rakastaa ja keskittyä arjen pieniin ja ihmeellisiin asioihin.
9. Lempilausahduksesi: Kaksi karamellia lasketaan kai yhdeksi, jos ne ovat takertuneet toisiinsa? -Myy
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Mieluummin merelle.

 

Varapuheenjohtajaksi: Anette Pottonen (Uusimaa)

anette pottonen

Moikka! Olen Anette, espoolainen yhteisöpedagogi, juuriltani Pohjois-Karjalasta. Järjestökokemusta minulle on karttunut Nuva ry:n varapuheenjohtajana, opiskelijakunnan puheenjohtajana ja Uudenmaan Demarinuorten puheenjohtajana. Oppia on tullut laajasti alkaen vapaaehtoisten motivoinnista, muutosjohtamisesta ja kriisiviestinnästä päätyen aina tilinpäätöslukujen analysointiin, pöytäkirjojen laatimiseen ja viestintäsuunnitelman tekemiseen. Olen päässyt näkemään järjestötoimintaa työntekijän näkökulmasta, sillä työskentelen tällä hetkellä valtakunnallisen opiskelijajärjestön talous- ja hallintoasiantuntijana. Tykkään asioiden kehittämisestä, hallinnon koukeroista ja asioiden aikaan saamisesta. 

Demarinuoret on minulle tärkeä järjestö, jonka arvopohjaan uskon. Haluan olla mukana tässä liitossa edistämässä meille tärkeitä asioita. Uskon, että kokemuksestani ja osaamisestani on liitolle suurta hyötyä. Meidän tulee kehittää toimintaamme, jotta kykenemme olemaan vaikuttava poliittinen nuorisojärjestö 2020-luvun Suomessa.

Minulle on useita ideoita siitä, kuinka voimme parantaa toimintaamme ja uusien toimintatapojen avulla lisätä toimintamme vaikuttavuutta. Toimintamme kehittämisessä on keskeistä tunnistaa parhaat käytännöt muista järjestöistä sekä toisaalta toimintaamme ohjaavan arvopohjan merkitys.

Järjestön vaikuttavuus perustuu laadukkaaseen koulutustoimintaan. Demarinuorten koulutuksia on jo uudistettu, mutta mielestäni voimme vielä monipuolistaa koulutusmuotoja, lisätä järjestötaitojen peruskoulutusta sekä tunnistaa entistä paremmin pitkään jäseninä olleiden koulutustarpeita. 

Koulutuksen ohella näen tarpeelliseksi panostaa hyvään hallintoon, jonka avulla Demarinuorten on mahdollista uudistaa järjestön toimintaa avoimesta ja sitouttaa toimijat uudistuksiin. Hyvä hallinto tukee myös toiminnan suunnittelua ja raportointia.

Lisäksi Demarinuorten tehtävä on varmistaa, että järjestön poliittiset avaukset heijastavat arvojamme ja vastaavat ajankohtaisiin haasteisiin, kuten oikeistohallituksen leikkaavaan politiikkaan. Meidän tulee tarjota aitoja ja perusteltuja vaihtoehtoja, joilla voimme uskottavasti osoittaa politiikkamme sisällön käytännössä.

Missä Demarinuorten tulisi kehittyä järjestöllisestä näkökulmasta?

-Meidän tulisi huomioida vahvemmin jäsenten tarpeet ja toiveet koulutustoiminnassamme. Lisäksi meidän tulee vahvistaa aitoja ja vuorovaikutuksellisia tapoja osallistaa liiton eri toimijoita toiminnan kehittämiseen.

Mihin Demarinuorten pitäisi keskittyä poliittisesti?
-Demarinuorten tulee tarjota aitoja vaihtoehtoja ja selkeitä ratkaisuja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.

Millainen olet johtajana?
-Johtajana olen määrätietoinen, napakka ja selkeä. Tämän lisäksi olen empaattinen ja ihmisläheinen. Keskeisintä johtamisessa kuitenkin on asioiden huolellinen suunnittelu ja päämäärien asettaminen. Koen, että en ainoastaan johda ihmisiä, vaan lisäksi myös asiakokonaisuuksia kohti asetettuja tavoitteita. En pelkää haasteita. Olen ollut monissa haastavissa tilanteissa, joissa olen päässyt tekemään kriisi- ja muutosjohtamista. Minulla on valmiuksia pitää pakka kasassa nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Olen toiminut esihenkilönä ja käytännössä päässyt johtamaan ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Olen oppinut ja saanut näkemystä siitä, millainen johtamistapa sopii minulle. Uskon johtamisessa siihen, että ihmiset saa tekemään asioita kohti yhteistä päämäärää, kun he ymmärtävät mistä asiassa on kysymys isossa kuvassa. Lisäksi uskon valmentavaan johtamistapaan. Keskeistä on tukea ihmisiä onnistumaan tehtävissään ja kannustaa heitä oppimaan uutta.

Millainen puheenjohtajiston osa olet?
– Roolini puheenjohtajistossa olisi tukea muuta puheenjohtajistoa sekä tuoda vahva järjestöosaamiseni liiton käyttöön.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: leipuri
2. Mikä supersankari olisit: Muumimamma
3. Lempiruokasi: parsarisotto
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: harrastan erilaisia hallituksia (järjestöt, taloyhtiöt ja osakeyhtiöt)
5. Lempimausteesi: tuore basilika
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Lotta-Sofia Saahko: Kahvia ja karjalanpiirakoita
7. Esikuvasi: oma mummo
8. Mikä on elämän tarkoitus: nauraa riittävän usein
9. Lempilausahduksesi: vuotaha
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Ehdottomasti, saako ottaa ongen mukaan?

Varapuheenjohtajaksi: Camilla Relander (Kaakkois-Suomi)

Camilla Relander

Olen Camilla Relander, 25-vuotias kaupunginvaltuutettu Kouvolasta. Töitä teen aluekoordinaattorina Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueiden valtuustoryhmille. Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa oikeustradenomiksi ja kansanterveystiedettä Tampereen yliopistossa. Demarinuoriin olen liittynyt vuonna 2016, ja vuosiin Demarinuorissa on mahtunut niin paikallistason toimintaa, työryhmissä vaikuttamista, toimimista työntekijänä niin alueellisesti kuin keskustoimistollakin sekä monia tapahtumia. Tänä vuonna toimin Kaakkois-Suomen Demarinuorten puheenjohtajana sekä Kouvolassa kunnallisjärjestömme varapuheenjohtajana. Vapaa-ajallani rustaan ristikoita ja käyn viikottain pubivisassa.

Sain 2,5 vuoden ajan toimia työntekijänä eri rooleissa Demarinuorissa, ja tuona aikana sain näköalapaikalta tarkastella ja pohtia ratkaisuja siihen, miten Nuorisoliittomme toimii parhaalla mahdollisella tavalla ympäri Suomen. Työpöydälläni oli erityisesti paikalliset ja alueelliset asiat, ja tätä työtä haluan jatkaa myös luottamustoimijana. Piireillämme ja jäsenjärjestöillämme on erilaisia ominaispiirteitä ja haasteita, ja ne tarvitsevat keskenään hyvin erilaista tukea toimintaansa. Varsinkin kunta- ja aluevaalien osuessa tulevalle liittohallituskaudelle täytyy Nuorisoliiton pystyä innostamaan, tukemaan ja kouluttamaan nuoria ehdokkaitamme ympäri maan, jotta poliittinen viestimme saadaan näkyväksi jokaisessa Suomen kolkassa. Suunnitelmallisuus, alueiden tukeminen ja sujuva viestintä niin alueiden kuin itse ehdokkaiden kanssa onkin siis avainasemassa onnistumisessa vaalikentillä.

Varapuheenjohtajana toisin aiemman työni kautta karttuneen osaamiseni ja ymmärrykseni järjestökentästämme tehokkaasti takaisin Demarinuorten käyttöön. Minulla on selkeä käsitys siitä, mitä työntekijöidemme vastuulle kuuluu, ja millaisissa asioissa voin luottamustoimijana auttaa, ja miten voisimme osallistaa liittohallitusta entistä tehokkaammin. Olen valmis ottamaan vastuuta ja tekemään töitä sen eteen, että Demarinuorista saadaan entistäkin vaikuttavampi poliittinen nuorisojärjestö ja ponnahduslauta politiikan tielle yhä useammalle nuorelle demarille.

Missä Demarinuorten tulisi kehittyä järjestöllisestä näkökulmasta?

-Alueellisen ja paikallisen toiminnan vahvistaminen ja tukeminen on avainasemassa aktiiviseen ja vaikuttavaan toimintaan joka puolella Suomea.

Mihin Demarinuorten pitäisi keskittyä poliittisesti?
-Valtakunnanpolitiikassa oppositioasemassa tuoda vaihtoehtomme näkyviin ja kuuluviin: Me pidämme sanamme siitä, mitä lupaamme. Vain monipuolisilla ja rohkeilla avauksilla voimme tuoda viestimme kirkkaaksi.

Millainen olet johtajana?
-Johdan ensisijaisesti esimerkilläni. Osoittamalla olevansa itse sitoutunut ja valmis tekemään töitä yhteisen tavoitteen eteen on helpompaa saada myös ympärillä olevat innostettua yhteiseen tekemiseen. Johtajana olen valmis laittamaan itse kädet saveen sekä antamaan mahdollisuuksia ja tilaa muillekin tehdä, kuitenkin siten, että ympärilläni olevat tietävät, että voivat koska vain pyytää apuani ja luottaa siihen, että autan ja tuen parhaani mukaan. Pyrin löytämään keskustellen yhteisen sävelen ja kompromissit, kun niitä vaaditaan, mutta uskallan tuoda oman näkemykseni rohkeasti esiin, tarvittaessa kyseenalaistaa olemassa olevaa ja etsiä uusia toimivampia menettelytapoja. Pidän arvossa sitä, että sovitut tehtävät hoidetaan niille osoitetussa aikataulussa ja suunnitelmallisuus kuuluu olennaisesti työskentelytapoihini, mutta tärkeä osa-alue yhdessä tekemisessä on myös se, että toiminta ja tavat toimia ovat mielekkäitä jokaiselle. Hauskaa saa porukalla olla, vaikka johtotehtävissä olisikin.

Millainen puheenjohtajiston osa olet?
– Aktiivinen ja luotettava toimija, joka ei pelkää vastuuta ja on aina valmiina ottamaan koppia asioista, jos puheenjohtajan tai liittohallituksen jäsenten pöydällä on liikaa hommaa.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Palomies
2. Mikä supersankari olisit: Taikaviitta
3. Lempiruokasi: Jättikatkarapupasta
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Rustaan ristikoita, leivon ja mittaan yleistietoani pubivisoissa
5. Lempimausteesi: Valkosipuli
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Kirjoista Harry Potterit, leffoista Star Warsit
7. Esikuvasi: Tarja Halonen
8. Mikä on elämän tarkoitus: Elää elämää täysillä niin, että tekee virheitä ja oppii niistä, jotta voi sitten katsoa taaksepäin ja todeta, että parempi kokeilla ja katua kuin katua ettei kokeillut.
9. Lempilausahduksesi: Koskaan ei oo käyny näin ja nyt kävi taas.
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Kyllähän konnat aina järvessä viihtyy, eli totta maar.

Ehdolla liittohallitukseen

Lauri Hietanen, Espoo

Lauri Hietanen kaupunkitaustalla
Olen Lauri, espoolainen valtiotieteiden opiskelija. Olen liittohallituksen varajäsen, EDN:n puheenjohtaja ja lastenhoitaja. Olen ehdolla liittohallitukseen, sillä minulla on vielä paljon annettavaa liittohallitukselle!

Haluan:
Demarinuorista kansainvälisen vaikuttajan!
Piirien välisen yhteistyön paranevan!
Turvata liiton talouden!

Jatkan innolla työtä kestävämmän ja innostavamman nuorisoliiton puolesta. Minulle saa tulla juttelemaan ihan mistä vain, olisi kiva kuulla just sun ajatuksia tulevasta liittokokouksesta!

Olen vahva ehdokas Demarinuorten hallitukseen monipuolisen kokemukseni ja sitoutumiseni ansiosta. Kuluneet kaksi vuotta liittohallituksessa varajäsenenä ja Espoon Demarinuorten puheenjohtajana ovat antaneet minulle arvokasta tietoa ja kokemusta nuorisojärjestön johtamisesta ja toiminnasta. Haluan jatkaa työtäni kestävän ja innostavan nuorisoliiton puolesta.

Minulla on monipuolista järjestö- ja työkokemusta, josta uskon olevan hyötyä liittohallitustyöskentelystä. Toimin useassa puolueen työryhmässä, teen töitä lastenhoitajana, opiskelen valtiotieteitä ja olen aktiivinen reseviläinen. Olen luonteeltani ihmisläheinen ongelmanratkaisija, jota kiinnostaa kestävä kehitys, tasa-arvo ja turvallisuus.

Olen vahvasti sitoutunut tekemään Demarinuorista merkittävän kansainvälisen vaikuttajan. Olen jo aloittanut työn kansainvälisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi, mutta haluan viedä tätä työtä eteenpäin. Aktiivinen resoluutioiden kirjoittaminen ja kansainvälisten verkostojen vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteitani.

Näen piirien välisen yhteistyön parantamisen olennaisena jäsenistön tarpeiden ja kiinnostavien tapahtumien varmistamiseksi. Olen valmis koordinoimaan piirien välisiä suunnittelutapahtumia ja tukemaan piirien puheenjohtajia yhteistyön edistämisessä.

Kolmanneksi, tavoitteenani on varmistaa Demarinuorten talouden vakaus. Haluan kehittää toimintamalleja, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan käytön ja tulevaisuuden toimintaedellytysten vahvistamisen.

Olen valmis jatkamaan työtä kestävyyden, nuorten hyvinvoinnin ja vaikuttavuuden puolesta.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Suora lainaus 4v-Laurilta: ”en tiedä haluanko olla kokki vai isä”.
2. Mikä supersankari olisit: Olisin se supersankari, joka tekee työnsä piilossa eikä kukaan tiedä hänestä.
3. Lempiruokasi: Kasvislasagne.
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Lenkkeilen luonnossa ja opin uutta.
5. Lempimausteesi: Juustokumina.
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Mauno Koiviston teoksen Venäjän idea.
7. Esikuvasi: Sarjakuvahahmo Tintti.
8. Mikä on elämän tarkoitus: Maailman parantaminen uusia asioita ja ihmisiä oppien.
9. Lempilausahduksesi: ”Huolia, murheita, turhia toiveita?”
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Tulisin sua metroasemalle vastaan…!

Jere Lehtoniemi, Helsinki

Jere Lehtoniemi

Alunperin Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kasvatti, joka on sittemmin helsinkiläistynyt. Olen hyvinkin analyyttinen henkilönä enkä myöskään ole ensimmäisenä hosumassa asioista. Liityin viime kesänä Demarinuoriin ja tätä nykyä olen Helsingin piirin 1. varapuheenjohtaja. Erityinen osaamisalueeni on sosiaali- ja terveyspolitiikka.

Tavoitteeni liittohallituksessa olisi uudistaa Demarinuorten viestintä. Mielestäni tällä osa-alueella meillä on hyvinkin paljon potentiaalia, jota ei syystä tai toisesta ole käytetty. Uskon myös tuovan monipuolisesti näkemyksiä liittohallitukseen tietoni, taitoni ja elämän kokemuksieni kautta.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Salainen agentti
2. Mikä supersankari olisit: En mikään
3. Lempiruokasi: Napolilaistyylinen pizza
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Musisoin tai opiskelen uusia asioita vapaa-ajallani
5. Lempimausteesi: Jeera tai savupaprika
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Das Boot tai HBO:n Chernobyl -sarja
7. Esikuvasi: Äitini
8. Mikä on elämän tarkoitus: Elämän tarkoitus on löytää se tarkoitus
9. Lempilausahduksesi: Perse edellä puuhun
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: En lähtisi, vaikka löytäisi helmen valkean

Oskari Maunuksela, Lounais-Suomi

Oskari Maunuksela

Hei, nimeni on Oskari Maunuksela. Olen ollut demarinuorten toiminnassa mukana vuodesta 2018. Koulutukseltani olen valtiotieteiden kandidaatti ja graduntekijä. Päädyin mukaan demarinuorten toimintaan kolmantena opiskeluvuotenani ja olen ollut alusta alkaen aktiivinen toimija liikkeessä. Olen toiminut mm. Lounais-Suomen demarinuorten puheenjohtajana 2020-2021, demarinuorten talouspoliittisen työryhmän puheenjohtajana 2020-2022, Turun demariopiskelijoiden puheenjohtajana 2022 ja demariopiskelijoiden 2. varapuheenjohtajana 2023. Olen siis kokenut ja luotettava järjestötoimija.

Tärkein syyni hakea liittohallitukseen on vankkumaton palo demaripolitiikan toteuttamiseen. Uskon että minulla on kokemusta ja näkemystä jota liitto voisi hyödyntää. Olen ollut mukana liiton toiminnassa lähemmäs seitsemän vuotta (olen iältäni 27v.) erinnäisissä tehtävissä.

Olen toiminut puheenjohtajana useissa eri kokoonpanoissa, mutta tällä kertaa haen hallituspaikkaa, sillä uskon että hallituksen jäsenen pesti soveltuu hyvin niiden tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseen joita haluaisin kaudella saada aikaiseksi. Kaipaan myös yhteistyön tekemistä muiden hallituslaisten, keskustoimiston väen ja sidosryhmien kanssa. Politiikka on parhaillaan juuri sosiaalista toimintaa. Uskon että kokemuksesta kumpuava toimintani edistää tehokkaasti liiton asiaa. Olen ollut vuosien varrella myös tunnettu luotettavuudesta ja aktiivisesta osallistumisesta.

Haluaisin edistää liittohallituksessa erityisesti ohjelmatyötä esim. talouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan saralla. Sisältöjen, kuten kannanottojen ja sektorikohtaisten ohjelmien tekoa tulisi taas piristää ja kunnianhimon tasoa korottaa. Demarinuoret voisi harkita oman varjobudjetin laatimista ja kannanottamisia esim. Eun ympäristöpolitiikkaan liittyen. Kokonaisvaltaista poliiittisen ohjelman uudistusta ei tosin tarvita, sillä ohjelma uudistettin jo 2020-2022. Tästä huolimatta ohjelmatyölle on tarvetta myös kaudella 2024-2026. Muita keskeisiä teemoja kaudella ovat ainakin 2025 kunta- ja aluevaalit ja aina ikivihreä jäsenhankinta.

Pienet suuret asiat:

1. Lapsuuden unelma-ammattisi: virkamies
2. Mikä supersankari olisit: Batman
3. Lempiruokasi: pizza
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: kävelen tai luen
5. Lempimausteesi: pippuri
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Liikkuva linna
7. Esikuvasi: Isoisäni
8. Mikä on elämän tarkoitus: elää hyvää elämää
9. Lempilausahduksesi: juu, näin on
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: kyl maar

Eeva Närhi, Joensuu

Eeva Närhi

Moikku! Oon Eeva Närhi, 23-vuotias poliittiseen kotiin palannut demarinuori Joensuusta. Alunperin tuun Keski-Suomen ytimestä Viitasaarelta, jossa kasvoin nuoreksi aikuiseksi vaikuttamisen piiriin melko vaikeassa elinympäristössä punavihreälle feministille. Oon yhteisöpedagogiopiskelija, järjestökuutti ja kisuvanhempi. 

Mulla on monipuolinen ja pitkä järjestö- ja vapaaehtoiskokemus niin AMK-maailmasta, Nuorten Suomi Ryn toimintaryhmistä ja Kotien Puolesta Ryn paikallistoiminnasta. Sen lisäksi oon järjestänyt onnistuneita ja medianäkyvyyttä saaneita mielenosoituksia täällä susirajalla kauhukabinettia (Orpo-Purran hallitus) vastaan. 

Jos mulle suodaan kunnia päästä Demarinuorten liittohallitukseen, niin haluun olla piikkinä emopuolueen lihassa: haluun kirittää meidän poliittisia tavotteita esimerkiksi ilmasto- ja luontokysymyksissä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskien. Ajattelen, että Demarinuoret on poliittinen koti todella moninaiselle joukolle ja haluaisinkin omalta osaltani tuoda meidän punavihreiden feministien, aktivistien ja amisten/AMKilaisten näkökulman ja äänen kuuluviin liiton johdossa saakka. Uskon, että mun laajalla kokemuksella toisin myös vähän tulisuutta ja radikaaliutta tähän liikkeeseen! 😉

Ajattelen myös, että on tosi tärkeää, että Demarinuoret näkyy aktiivisesti ympäri Suomen ja myös isompien kaupunkien ulkopuolella. Tuun tosiaan itse alunperin pieneltä paikkakunnalta ja nyt asun susirajalla, niin voin kokemuksen syvällä rintaäänellä todeta, ettei vaikuttaminen ole näissä ympäristöissä aina helppoa, minkä takia meidän pitääkin liikkeenä ja liittona antaa se mahdollisuus aidosti ihan jokaiselle! Aktivoidaan paikallistoimintaa siellä missä se ei vielä kukoista ja käydään liiton johdon voimin paikan päällä tukemassa meille vaikeitakin alueita.

Haluun myös omalla esimerkillä näyttää, että Demarinuoriin mahtuu moninaista porukkaa! Että tänne mahtuu, vaikka olisi käynyt tutkimusmatkalla muissa puolueissa ja se saa näkyä ja kuuluu ihmisten kehitykseen.

 

Pienet suuret asiat:

1. Lapsuuden unelma-ammattisi: poliisi!
2. Mikä supersankari olisit: voisin ainakin ottaa Batmanin auton!
3. Lempiruokasi: makumaailmat omasta keittiöstä!
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: seikkailen, leikin kisun kanssa ja muutan maailmaa!
5. Lempimausteesi: paprikajauhetta tulee ainakin laitettua kaikkeen
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Dogin elämää (minisarja) ja Skam! keskittyminen ei riitä elokuviin, mutta sarjoja voin luukuttaa senkin edestä.
7. Esikuvasi: Isosisko <3
8. Mikä on elämän tarkoitus: että sitä ei tarvi miettiä, vaan sitä vaan tehdään ja luodaan
9. Lempilausahduksesi: jonkunhan se on sekin tehtävä
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Keitele-järvelle voin vaikka heti lähteä ja järviroadtripeille aina vaikka kumiveneellä <3

Aino Palm, Helsinki

Aino Palm

Hei! Olen 23-vuotias opiskelija. Liityin Demarinuoriin 2021 kesällä ja tällä hetkellä olen Helsingin Demarinuorten hallituksessa. Olen alunperin Haminasta mutta kävin lukion Savonlinnaasa. Teen tällä hetkellä kandia kulttuurien tutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Hain tänä keväänä myös AMK:keihin sairaanhoitaja opintoihin. Olen ollut yliopiston kautta aktiivisesti mukana Una Europan toiminnassa. Olen toiminut A-klinikalla vapaaehtoisena jakamassa ruokaa ihmisille. Minulle tärkeimpiä arvoja ovat ihmisten fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen hyvinvointi, sekä tasa-arvoisuus. Ja mikä tärkeintä, minulla on Fructus niminen kiinanharjakoira🐶💕

Toivoisin pääseväni Demarinuorten hallitukseen, sillä se olisi suuri mahdollisuus oppia vastuullisuutta ja vaikuttamista. Tykkään oppia uutta ja pyrin tarkastelemaan asioita usein monista eri näkökulmista käsin ennen oman mielipiteen muodostamista. Taito tehdä kompromisseja samalla kun pidän kiinni omista arvoista on minulle tärkeää mutta haastavaa. Tästä huolimatta on ollut helppoa vastustaa Orpon hallitusta, koska ihmisoikeudet, tasa-arvo ja julkiset palvelut(koulutus, sote) ovat tärkeitä asioita. Näitä asioita on mielestäni pakko puolustaa, jos haluamme suojella suomalaisten hyvinvointia ja Suomen tulevaisuutta. Elämme tällä hetkellä hankalia aikoja Orpon hallituksen takia eikä meidän tule antaa periksi. Olemma nuoria eikä meidän tule aliarvioida omia mahdollisuuksiamme vaikuttaa asioihin. Meidän tulee taistella leikkauksia vastaan esimerkiksi mielenosoitusten ja adressien avulla. Haluaisin olla järjestämässä tämmöisiä juttuja ja olla mukana luomassa toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Meillä voisi olla enemmän myös valtakunnallisia etätapahtumia (lähitapahtumien lisäksi). Esimerkiksi työpajoja, joiden teemat voisivat liittyä poliittiseen aktivismiin, demarinuorten hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Eka halusin ruveta muurahaiskarhujen tutkijaksi, sitten astronautiksi, mutta sen jälkeen kun Lordi voitti Euroviisut halusin ehdottomasti rocktähdeksi😎
2. Mikä supersankari olisit: Harley Quinn🙈
3. Lempiruokasi: Shish kebab
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla:Pelaan videopelejä samalla kun kuuntelen äänikirjoja tai podcasteja
5. Lempimausteesi: Chili
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Les Misérables musikaali
7. Esikuvasi: Äidinäiti, hän oli karjalan evakko ja okkultisti joka teki parhaita villasukkia💜
8. Mikä on elämän tarkoitus: Yhteisö, rakkaus ja toisten auttaminen
9. Lempilausahduksesi: Kaikella on tarkoituksensa
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Todellakii😂🌊🐚

Venla Patinen, Uusimaa

Venla Patinen

Olen Venla Patinen, 16-vuotias lohjalainen. Olen lähtenyt 5 vuotta sitten mukaan seuratoimintaan ja sen jälkeen ollut mm. nuorisovaltuustossa, yhdistyksen nuorisojaostossa ja monessa hallituksessa. Kokemusta löytyy esim. puheenjohtajana, sihteerinä, rahastonhoitajana ja tiedottajana toimimisesta. Tämän lisäksi olen mm. edustanut muissakin kokouksissa ja tilaisuuksissa, pitänyt puheita, järjestänyt tapahtumia, tehnyt vaalikampanjoita ja lobannut päättäjiä. Olen tällä hetkellä Uudenmaan demarinuorten hallituksessa ja aiemmin olin myös Denujen periaateohjelmatyöryhmässä. Olen myös aktiivisesti kiertänyt tapahtumissa ja tehnyt oikeastaan kaikkea, mitä on ollut mahdollista tehdä.

Tässä on kolme keskeisintä asiaa, joita haluaisin Demarinuorissa kehittää: Piirien välisen yhteistyön parantaminen. Esimerkiksi Lukiolaisten liitossa piirien johto kokoontuu säännöllisesti ja näin olisi hyvä tehdä myös Demarinuorissa. Näin saataisiin piirien vahvuuksia jaettua ja opittaisiin myös kehityskohteista. Lisäksi tämä mahdollistaisi avoimemman tiedottamisen piirien välillä. Myös ruotsinkielinen piiri FSUD ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt tulisi ottaa mukaan. Enemmän valtakunnallisia etätapahtumia. Suurempien kaupunkien ulkopuolelta matkat tapahtumille voivat olla liian pitkiä tai piiri voi olla pinta-alaltaan suuri. Siksi toiminnassa voi olla vaikea olla mukana. Tämä saattaa johtaa puolestaan motivaation laskuun ja pois jäämiseen. Etätapahtumat hyödyttäisivät myös suurempien kaupunkien toimijoita esim. tarjoamalla mahdollisuuden pitää yhteyttä kauempana asuviin tovereihin. Lisää yhteistyötä demarijärjestöjen kanssa. Meidän on oltava se johtava vastavoima tämän hetkisessä synkässä poliittisessa tilanteessa ja vain kattavalla yhteistyöllä se onnistuu. Esim. Demariopiskelijat ja Demarinaiset olisivat hyviä kumppaneita tälle yhteistyölle. Demarinuorissa on paljon uusia ja nuoria jäseniä ja myös meidän äänen pitää kuulua liiton johdossa. Myös liitollemme on hyväksi, jos hallituksessa on monenlaisia ihmisiä ja moniäänisyyttä. Minulle on tärkeää olla aktiivinen ja sitoutunut toimija, joka ei koskaan jätä joukkuettaan pulaan ja jolle koko liiton etu on tärkeämpi kuin oma etuni.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Vähän vaihteli mutta hevosalan työt kiinnostivat
2. Mikä supersankari olisit: En oikein näe itseäni supersankarina…
3. Lempiruokasi: Sushi ja tortillat
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Harrastan liikuntaa, teen politiikkaa ja olen eläinten kanssa tekemisissä
5. Lempimausteesi: Chili
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Nälkäpeli-sarja kuvasi mielenkiintoisella tavalla yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta.
7. Esikuvasi: Oikeastaan kaikki minua kokeneemmat toimijat ja poliitikot, heiltä oppii aina paljon uutta
8. Mikä on elämän tarkoitus: Tehdä sosialidemokraattista politiikkaa!
9. Lempilausahduksesi: Never stop the madness ja kohta vedetään taas
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Vaikea kysymys. Asiaa pitäisi miettiä monelta kannalta ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Teemu Purje, Uusimaa

Teemu Purje

Olen Teemu Purje, 27-vuotias ensimmäisen kauden varavaltuutettu Vihdin Nummelasta. Työurani olen tehnyt rakennusalalla kirvesmiehenä ja työmaiden työsuojeluvaltuutettuna. Valmistuin amiksesta 2015 ja viime vuonna aloitin AMK-opinnot tavoitteenani valmistua rakennusmestariksi ensi vuoden loppuun mennessä. Töitteni ja monimuotoisten opintojeni ohella elämääni värittää politiikka, maantiepyöräily ja videopelit kyseisessä tärkeysjärjestyksessä.

Olen ollut Demarinuorten ja SDP:n jäsen 6 vuotta. Puolueessa toimin paikallisyhdistyksen sihteerinä viidettä vuotta, kunnallisjärjestön varapuheenjohtajana, piirihallituksen jäsenenä, sekä nyt uusimpana luottamustehtävänäni puoluevaltuuston jäsenenä.

Olen nuoresta iästäni huolimatta kokenut puoluetoimija, joka on saanut seurata läheltä miten puoluekoneisto toimii ja oikeastaan myös olla osa sitä monella eri tasolla. Oli kyse sitten työväentalon talkoohommista, kokouksen pitämistä kunnallisjärjestössä, politiikan tekemisestä kunnanvaltuustossa tai vaikka puheen pitämisestä puoluevaltuustossa, kaikenlaista on ehtinyt näkemään, tekemään ja kokemaan. Siinä ohessa on monesti tullut miettineeksi tai huomanneeksi erilaisia tilaisuuksia, joissa Demarinuoret olisivat pystyneet olla mukana tai vaikuttamassa. Haluankin toimia linkkinä Demarinuorten ja puoluekoneiston välillä ylläpidettäessä ja kehitettäessä molempien välistä yhteistyötä.

Kunta- ja aluevaalit ovat tasan vuoden päästä ja ne ovatkin monien aktiiviemme ensimmäiset ja tärkeät vaalit poliittisella vaikuttajaurallaan. Olen itse ehtinyt vaalikokemusta hankkimaan ehdokkaan roolissa niin liittokokous-, osuuskauppa kuin myös kuntavaaleissa, sekä kunnallisena vaalipäällikkönä luotsannut vihtiläisiä ehdokkaita Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa. Haluankin nyt antaa oman osaamiseni käyttöön kun Demarinuoret siirtävät panokset ja tekemisen tuleviin kunta- ja aluevaaleihin; sillä vain saamalla mahdollisimman paljon uusia nuoria valtuutettuja voimme varmistaa, että kunnissa ja alueilla tulee päätöksenteossa nuortenkin ääni kuuluviin.

Mikäli haluat osaavan ja aktiivisen tekijän liittohallitukseen, jonka sydän sykkii sosialidemokratialle ja puoluetyölle, äänestä minua.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Betoniauton kuljettaja, olihan isäni betonimylläri!
2. Mikä supersankari olisit: Mustanaamio, se on kova koville
3. Lempiruokasi: Kanakebab lohkoperunoilla
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Kesällä maantiepyöräilen, talvella pelailen PC.
5. Lempimausteesi: Jalapeno
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Pulp Fiction, ei muuten vanhene ikinä.
7. Esikuvasi: Tämä on helppo. Suomalaisista suurin, Väinö Tanner.
8. Mikä on elämän tarkoitus: Luokkataistelu
9. Lempilausahduksesi: Milli ei tunnu kuin pankkitilillä 10.
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: KYLLÄ

Saga Rasi, Oulu

Saga Rasi

Hei, olen uusi nouseva tähti täältä pohjoisesta. Käyn lukiota ja siksi haluan muutosta nuorten asemaan ja hyvinvointiin. Toisenasteen muutos takaisin maksuttomaksi ja milenterveys palveluiden parantaminen on nyt päällimäisenä mielessä, mutta kannan myös huolta maapallomme tulevaisuudesta. Haluan myös rohkaista useampaa nuorta kiinnostumaan yhteisistä asioista ja sitä kautta vaikuttamaan, koska demokratiassa kaikkien äänien pitäisi kuulua.

Olisin hyvä valinta Demarinuorten hallitukseen, koska minulta löytyy rohkeutta seisoa tärkeiden asioiden takana ja ajaa asioitamme eteenpäin. Uskon että minulta löytyy myös uusia ideoita, joilla saada yhteisiä tavoitteitamme eteenpäin.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Uutuus karkkien maistelija
2. Mikä supersankari olisit: Ladybug
3. Lempiruokasi: Tortillat (pitää olla ranskan kermaa ja murustaa nachoja siihen päälle)
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Purjehdin (siis kesällä, muuten nään kavereita)
5. Lempimausteesi: Curry Mango
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: The Kissing booth (elokuva)
7. Esikuvasi: Äiti <3
8. Mikä on elämän tarkoitus: Parantaa maailamaa.
9. Lempilausahduksesi: Todellaki!
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Todellakin!

Teo Rautio, Kouvola

Teo Rautio

Moikka kaikille! Olen Teo Rautio, 23-vuotias poliitikon alku, kotoisin aina niin aurinkoisesta Kouvolasta. Viime vuodet ovat olleet kohdallani yhtä vaikutustyön kasvukokemusta. Suoranaista poliittista kokemusta on ehtinyt kertyä suhteellisen monista toimintapiireistä. Paikallistasolla olen saanut nauttia Kaakkois-Suomen Demarinuorten luottamusta niin piirihallituksessa kuin myös menneen kauden puheenjohtajana. Valtakunnallisesti toimin aktiivisena osana emopuolueen työryhmätyötä sekä olen toiminut toista vuotta osana sisarjärjestömme Demariopiskelijoiden liittohallitusta. Tulevaisuuden kuvissa siintää jo varsin nopeasti lähestyvä kuntavaaliehdokkuus.

Nuorisoliittomme roolia yhteisönä ja kasvattijärjestönä ei voi vähätellä. Tarjoamme jäsenistöllemme ympäristön, jossa he kykenevät paitsi kehittämään tietämystään ja kykyjään poliittisina toimijoina, myös rakentamaan elämäänsä merkittäviä ystävyys-ja ihmissuhteita. Nämä toisistaan eroavat, mutta aivan yhtälailla tärkeät, roolit tulee ottaa keskeisesti huomioon kaikessa liiton toiminnan suunnittelussa. Poliittisen toiminnan eläessa jatkuvassa muutoksessa, meidän tulee tarjota jäsenistöllemme sen navigointiin vaadittavat työkalut. Keskustelukulttuurin polarisoituessa ja vastakkainasettelun korostuessa, keskeiseen asemaan nousee kyky toimia asiallisesti ja pätevien argumenttien turvin. Demarinuorten tulee olla aktiivinen toimija ja antaa oma panoksensa tilanteen ratkaisemiseksi. Jäsenistöllemme tulee tarjota koulutussisältöä, joka vahvistaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan sekä tukee pätevää vaikutustyötä. Demarinuorten tulee toimia aktiivisena keskustelijana ja pyrkiä toiminnallaan muutokseen terveemmän keskustelukulttuurin puolesta. Jos muutaman viikon kuluttua saan osakseni kunnian ja luottamuksen tulla valituksi osaksi liittohallitusta, voin luvata antavani ehdottoman työpanokseni sen edestä, että liittomme rakentuu entistä vaikuttavammaksi toimijaksi sekä merkityksellisemmäksi yhteisöksi meille kaikille.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Tutkija
2. Mikä supersankari olisit: Bruce Banner
3. Lempiruokasi: Tortillat ja wrapit
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Lueskelen, pelailen ja kuuntelen musiikkia
5. Lempimausteesi: Juustokumina
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Kummeli Kultakuume <3
7. Esikuvasi: Sosialidemokratian sektorilta kiistatta Erkki Tuomioja
8. Mikä on elämän tarkoitus: Minkä ikinä kukin yksilö haluaa ja tuntee sen olevan
9. Lempilausahduksesi: Legendaarista!
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Vain jos istuisit kanssani keskipenkille ja vastaisit hellään suudelmaan

Benjamin Shemeikka, Helsinki

Benjamin Shemeikka pride-kulkueessa

Moikka! Olen Benjamin, 25-vuotias Demarinuori Helsingistä. Olen jo pitkään tiennyt olevani demari mutta toimintaan lähdin aktiivisesti mukaan 2020. Aika Demarinuorissa on ollut todella antoisaa, mukaan mahtuu paljon muistoja, uusia kavereita, ja mielenkiintoisia tehtäviä. Olen toiminut Helsingissä tapahtumavastaavana sekä piirin puheenjohtajana. Olen ollut aktiivinen osa kansainvälistä työtämme valmistelemalla ja osallistumalla kansainvälisiin kokouksiin sekä työryhmätyöhön. Olen myös edustajamme YES:n Bureaussa, eli Euroopan Demarinuorten valtuustossa. Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat ihmisoikeudet ja tasa-arvo.

Minulla on paljon asioita joita haluaisin vielä liikkeessämme edistää. Haluaisin esimerkiksi saada ruohonjuuritason työmme aktiivisemmaksi ja laajemmin näkyviin. Uskon myös että tämä houkuttelisi vielä lisää ihmisiä mukaan toimintaamme. Minulla on vahva motivaatio liittohallituksessa vaikuttamiseen. Koen myös että laaja kokemuspohjani liikkeessämme sekä piiri- että kansainvälisellä tasolla olisi arvokasta liittomme johdossa. Koen ymmärtäväni hyvin sekä piirien asioita, että valtakunnallista työtämme. Tämän lisäksi minulla on myös ollut ilo päästä verkostoitumaan muiden Demarinuorten kanssa ympäri Eurooppaa ja kuulla heidän järjestöistään sekä niiden toimintamalleista. Uskon että nämä tiedot ja verkostot toisivat arvokkaan lisän liittomme johtoon sekä aatteemme edistämiseen.

Pienet suuret asiat:
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Pyroteknikko
2. Mikä supersankari olisit: The Flash
3. Lempiruokasi: Katkarapupasta
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Kokkaan ja soitan bändissä rumpuja
5. Lempimausteesi: Soijakastike
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Exit through the gift shop – Banksy
7. Esikuvasi: Aaron Swartz
8. Mikä on elämän tarkoitus: Jättää maailma parempana paikkana kuin millaisena sai sen
9. Lempilausahduksesi: Never stop the madness
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Sulle sukeltaisin helmen valkeaa-a-a-aa-an

Riku-Petteri Vainio, Satakunta

Moro! Minä olen Riku-Petteri Vainio 26-vuotias aluesihteeri ja freelancer Porista, joka vapaa-ajallaan toimii Satakunnan Demarinuorten puheenjohtajana, sekä Lounais-Suomen Demarinuorten varapuheenjohtajana. Kaksi vuotta takaperin toimin silloin Tampereen Demarinuorten puheenjohtajana ja Länsi-Suomen Demarinuorten varapuheenjohtajana, joten paikallinen toiminta on minulle tuttua ja erittäin lähellä sydäntä.

Jos liittokokous suo minulle paikan Demarinuorten liittohallituksessa, niin aijon parhaani mukaan edistää Demarinuorten näkyvyyttä myös suurien kaupunkien ulkopuolella. Vuosi Satakunnan Demarinuorten johdossa on osoittanut ainakin itselleni, että toimintaa on mahdollista järjestää myös 10 suurimman kaupungin ulkopuolella ja että myös näiden kaupunkien ulkopuolella on nuoria, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa maailman menoihin. Satakunnassa ja aikasemmin Tampereella, jossa olen saanut toimia puheenjohtajana ollaan huomattu, että aktiivinen paikallinen toiminta tuottaa tulosta, niin jäsenhankissa, kuin tiiviin yhteisön luomisessa. Haluan olla liittohallituksen jäsenenä olla rakentamassa Demarinuorista aiktiivista yhteisöä jolla on aina jotain tehtävää tai sanottavaa.

Pienet suuret asiat
1. Lapsuuden unelma-ammattisi: Toimittaja
2. Mikä supersankari olisit: Dare Devil
3. Lempiruokasi: Chili con carne
4. Mitä teet mieluiten vapaa-ajalla: Luen kirjoja, pelaan videopelejä ja harrastan myös valokuvausta.
5. Lempimausteesi: Cayennepippuri
6. Minkä kirjan voisit lukea aina uudestaan tai elokuva, minkä voisit katsoa aina uudestaan: Täällä pohjantähden alla
7. Esikuvasi: Isoveljet
8. Mikä on elämän tarkoitus: Olla ja elää.
9. Lempilausahduksesi: Ei tiedolla, ei taidolla, vaan tuurilla
10. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle: Mil järvel? Poris niit ei kauheesti oo.

Häirintäyhdyshenkilöt ja yhdenvertaisuustarkkailijat

Mohamed Shimer he/him/hän

Mohamed Shimer he/him/hän

Häirintäyhdyshenkilö, yhdenvertaisuustarkkailija

Liittokokoukseen osallistuvana delegaattina toimiva yhdenvertaisuustarkkailija sekä häirintäyhdyshenkilö.

haryt@demarinuoret.fi

Hanna Kivimäki they/them

Hanna Kivimäki they/them

Häirintäyhdyshenkilö, yhdenvertaisuustarkkailija

Yhdenvertaisuustarkkailija sekä häirintäyhdyshenkilö, joka ei toimi kokouksessa delegaattina.

haryt@demarinuoret.fi

Lotta Keskinen she/her

Lotta Keskinen she/her

Häirintäyhdyshenkilö

Liiton järjestökoordinaattori, joka toimii kokouksen ajan häirintäyhdyshenkilönä.

044 022 8422
lotta.keskinen@demarinuoret.fi

Etta Melander she/her

Etta Melander she/her

Häirintäyhdyshenkilö

Liiton viestintäsuunnittelija, joka toimii kokouksen ajan häirintäyhdyshenkilönä.

0443070997
etta.melander@demarinuoret.fi

Ilmoita häirintätapauksesta tai yhdenvertaisuusrikkeestä

Osoite

Kristiinankatu 20, Lappeenranta

Kysymykset liittyen liittokokoukseen

Sara Salonen, pääsihteeri
sara.salonen(at)demarinuoret.fi

Ilona Rantala, järjestösuunnittelija
ilona.rantala(at)demarinuoret.fi

Liittokokousta meidän kanssa tekemässä:

jhl logo