Finlands Svenska Unga Socialdemokrater uppmanar SDP att betona ökad progressivitet i beskattningen av inkomster och kapital samt framtidsinvesteringar och offentligt ägande – inte åtstramningspolitik och “strukturella reformer”.

Statsminister Sanna Marin slog fast i oktober att ”det handlar inte om att vi vill höja skatterna”. Den 9.10 sa SDP:s riksdagsgrupps ordförande Antti Lindtman till Helsingin Sanomat att vi ska skära ner på statens utgifter. Samlingspartiet och SFP har båda i oktober 2022 meddelat att de vill sänka statens inkomster genom skattesänkningar. Detta är ansvarslös politik i tider av inflation och ökande ojämlikhet.

SDP ska inte försöka kämpa på högerns plan. Socialdemokratin vinner aldrig något på att driva åtstramningspolitik som högerpartierna föredrar. Riksdagsgruppens och partiledningens avvisande ställning till bl.a. ökad progressivitet i kapitalbeskattningen strider mot partiets politiska program och undergräver förtroendet för partiets interna demokrati.

I tider av lågkonjunktur riskerar nedskärningar i välfärdsstaten och det sociala skyddsnätet att stjälpa, snarare än hjälpa, den offentliga ekonomin. Istället bör vi kämpa mot en djup recession genom att återinföra ett hopp om en bättre framtid. I tider av kris bör vi visa att vi står på individens sida genom att stärka det sociala skyddsnät som välfärdsstaten utgör.

Det här är ansvarsfull ekonomisk politik.

I det inkommande valet bör vi genom vår politik betona att vi står på folkets – inte kapitalets sida!


Denna resolution antogs på FSUD:s höstmöte 5.11.2022