About

Demarinuorten Tietoja

Demarinuoret on valtakunnallinen poliittinen nuorisojärjestö, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin samanhenkisessä ympäristössä.

Yli vuosikymmenien kokemuksella ja asiantuntemuksella Demarinuoret on ollut edistämässä tasa-arvoa, vapautta ja yhdenvertaisuutta nuorten keskuudessa. Järjestöä ohjaavat feministiset periaatteet, demokratia, solidaarisuus ja kansainvälisyys.

Demarinuoret on palvellut laajaa asiakaskuntaa nuorista aikuisiin, jotka jakavat kiinnostuksen yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja pyrkivät vaikuttamaan muutokseen yhdessä.

01

Pyrkimyksemme

Tuemme nuorten ääntä yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

02

Toimintamme

Järjestämme erilaisia tapahtumia ja koulutuksia.

03

Arvomme

Puolustamme tasa-arvoa ja solidaarisuutta kaikessa toiminnassamme.

Visiomme

Demarinuorten visio on luoda yhteiskunta, jossa tasa-arvo, vapaus ja yhdenvertaisuus ovat toteutuneet kaikille sukupuolesta, iästä ja taustasta riippumatta.

Toiminta-ajatuksemme

Demarinuorten missiona on edistää naisten oikeuksia, nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaikilla elämänalueilla.