Me Stadin Demarinuoret tyrmäämme täysin uutisotsikoissa riehuvan negatiivisen maahanmuuttokeskustelun, joka entisestään repii helsinkiläisiä nuoria eri ryhmiin. Tuomitsemme erityisesti sosiaalisessa mediassa nousseet tuulesta temmatut listat ja järjestetyt katupartiot, jotka ovat suorastaan rasistisia. Samanaikaisesti katuväkivalta ja fyysisen koskemattomuuden rikkominen ovat ehdottomasti tuomittavia tekoja. Tekijät tulee saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen, mutta syvempi ongelma ei poistu vain sillä.

Helsingin tulee panostaa nuoriinsa. Helsingin ja jokaisen Helsingin päättäjän harteilla on helsinkiläisten nuorten tulevaisuus ja mahdollisuus hyvään elämään. Turvalliseen elämään kuuluu että jokainen nuori voi harrastaa ja viettää mielekästä vapaa-aikaa, riippumatta sosiaalisista lähtökohdista.

Jos haluamme ehkäistä syrjäytymistä, väkivaltaa ja pahaa oloa, on meidän taisteltava eriarvoistumista vastaan ja annettava kaikille nuorille vaihtoehtoja ja mielekästä tekemistä. Tutkijat ja asiantuntijat ovat sanoneet, että nuorten väkivaltainen käyttäytyminen johtuu eriarvoistumiskehityksestä. Sillä ei ole mitään tekemistä maahanmuuton kanssa. Moraalista paniikkia ja vihaa lietsovat kommentit on lopetettava.

Monin tavoin helsinkiläisillä nuorilla asiat ovat paremmin kuin koskaan ennen; hyvinvointivaltio on mahdollistanut maksuttoman koulutuksen ja monipuoliset nuorisopalvelut. Sosiaalinen media ja älypuhelimet taas luovat uusia mahdollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin. Valitettavasti nämä palvelut ja tuotteet eivät ole kaikkien tavoitettavissa. On selvää, että yhteiskunnassamme on kasvava joukko nuoria, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen samalla tavalla kuin ikätoverinsa.

Kuvittele itä-helsinkiläinen nuori, jonka äiti on matalapalkkaisessa kolmivuorotyössä, koulu loppuu kolmelta ja kotona odottavat vanhentuneet pelikonsolit. Maailmassa, jossa vapaa-ajan vietto perustuu kuluttamiseen ja uusin pelikonsoli maksaisi puoli tuhatta euroa, nuorella on uudenlaiset sosiaaliset paineet ja odotukset. Tänään nuoret kilpailevat kuluttamisen määrästä samaan aikaan kun maksuttomia harrastuksia ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia vähennetään rankalla kädellä.

Vuodesta 2008 Helsingin nuorisotalot ovat olleet jatkuvasti lakkautusuhan alla. Valtakunnallisesti vuosina 2008-2010 nuorisotalojen määrä laski 10 %. Vähentyneiden nuorisotalojen lisäksi entiset maksuttomat liikuntaharrastukset ovat muuttuneet kilpailupainotteiseksi ja kilpailumaksut syrjäyttävät kaikista heikoimmassa asemassa olevat nuoret. Kilpailuvaatimuksiin kuuluvat myös henkiset ja fyysiset odotukset ja paineet, joiden ei tulisi olla edellytyksiä harrastamiseen. Nuorisotalojen kaltaiset matalan kynnyksen paikat ovat ensiarvoisen tärkeitä ennaltaehkäisevän ja yhteiskuntaan kiinnittävän työn tukipilareita.

Vaadimme siis teiltä, Helsingin vaikuttajilta, uudenlaista otetta nuorten hyvinvointiin. Nuorten eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä.

Lisätietoja:

Ermin Zec, Stadin Demarinuorten piirihallituksen varajäsen (044 999 9994)

Roby Mountrakis, Stadin Demarinuorten piirin puheenjohtaja (044 990 5455)