Ansvarsfull ekonomisk politik är progressiv fördelningspolitik, inte nedskärningar och ofinansierade skattesänkningar!

Ansvarsfull ekonomisk politik är progressiv fördelningspolitik, inte nedskärningar och ofinansierade skattesänkningar!

Finlands Svenska Unga Socialdemokrater uppmanar SDP att betona ökad progressivitet i beskattningen av inkomster och kapital samt framtidsinvesteringar och offentligt ägande – inte åtstramningspolitik och “strukturella reformer”. Statsminister Sanna Marin slog...