Idag, den 6e november, firas Svenska dagen. Dagen firas för att uppmärksamma det svenska språket i Finland och förena den finlandssvenska minoriteten. Det är också en bra dag att reflektera på betydelsen av svenskan i Finland idag.

Fungerande flerspråkighet är en rikedom. Att kunna kommunicera på fler än ett språk får dig att tänka i nya banor och det gör dig öppnare för omvärlden. Finland är långt ifrån det enda tvåspråkiga eller flerspråkiga landet i världen. I Europa finner vi bland annat Belgien, Schweiz, Cypern och Irland med fler än ett officiellt språk.

Att ett språk har särställning kan bero på demografiska, historiska eller politiska orsaker. Det svenska språket har funnits i Finland sedan landets början, och dagens språkliga rättigheter är ett resultat av stark mobilisering. Svensktalande i Finland kan gå hela skolgången på sitt modersmål, vi kan gå till läkare och få vård på vårt modersmål och vi har rätt att få service på svenska när vi besöker myndigheter.

Vad som står på pappret och vad som händer i verkliga livet är dock olika saker. Minoritetsspråkets ställning är ibland en kontroversiell fråga. Det finns många som vill försvaga dess position, ta bort det obligatoriska andra språket från skolundervisningen och minska stödet till svenskspråkiga institutioner.

Detta är dock mer än en politisk fråga. Det handlar om rättigheter och identitet.

Vi vet alla att det finns många människor i Finland som inte kan ett ord svenska. Mer förvånande är kanske att det också finns många människor i Finland som bara kan tala svenska. Orsaker till detta kan vara invandring, bristfällig språkundervisning, eller avsaknad av förmåga att lära sig andra språk till exempel på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Dessa personer måste kunna få svensk service.

Även om du kan kommunicera på finska har du rätt till service på ditt modersmål i Finland. Detta är viktigt för att modersmålet har en så viktig plats inom oss. Språket är en koppling till vår släkt, vår historia, vår kultur och vår identitet. Det är språket vi tänker på, som vi formulerar våra innersta tankar på. Det är också det språket vi bör få tala när vi är svaga. Det är ingen skillnad om vi kan tala andra språk eller inte.

På grund av modersmålets betydelse är det otroligt sårande att ens språk ibland ses som en negativ sak. De ofta dåliga attityderna mellan svenskspråkiga och finskspråkiga gör mig ledsen. Många är helt ovilliga att lära sig eller använda det andra inhemska språket. Detta kan bero på en rädsla att göra bort sig, mindervärdeskomplex när det är svårt att uttrycka sig eller politiska spänningar.

En person som hör till en minoritet tvingas ofta tala för sina rättigheter eftersom majoriteten annars glömmer dem. Idag på svenska dagen vill jag därför påminna om hur viktigt modersmålet är, särskilt för en minoritet som inte hör språket runt sig hela tiden. Jag vill också uppmuntra alla finskspråkiga att våga tala det andra inhemska språket. Var inte rädd för att göra bort dig. Det betyder otroligt mycket att du försöker.

Rebecca Åkers

Suppleant i förbundsstyrelsen