Finlands Svenska Unga Socialdemokrater kräver att regeringen Marin säkerställer att var och ens rätt till självbestämmande garanteras fullständigt i Finlands lagar. Regeringen måste arbeta hårt för:

1. En translag utan onödiga åldersbegränsningar, förnedrande byråkrati samt obefogade  medicinska utvärderingar och behandlingar;
2. Ett förbud mot den så kallade “omvändelseterapin”;
3.
Lagstiftning som förkastar terminologi grundad på binär könsuppfattning;
4. En likvärdig och smidig tillgång till offentlig könsbekräftande vård;
5. Ett förbud mot onödiga ingrepp i könsorganen på nyfödda barn;
6.
Införandet av ett tredje juridiskt kön.

Regeringen Marins förslag till lag om fastställande av könstillhörighet, eller translagen i vardagstal, är ett steg i rätt riktning. Det är hög tid att vi i Finland gör oss av med den lagstiftning som stigmatiserar och avhumaniserar transpersoner genom att tvinga dem att genomlida ett byråkratiskt helvete och genomgå sterilisering för att kunna ändra sitt juridiska kön.

Vi i Finlands Svenska Unga Socialdemokrater anser inte att regeringens förslag till translag är tillräckligt. Finlands lagar bör reformeras med mänskliga rättigheter i åtanke.

Regeringens lagförslag måste ändras för att åtgärda allvarliga brister som många aktörer, bland annat Amnesty International, har pekat ut under remissrundan. Åldersbegränsningen för fastställande av trans-, ickebinära och intersexuella personers juridiska kön bör slopas helt och hållet för att den bryter grovt mot barns rättigheter. Även betänketiden samt kravet på att sökanden ska redogöra för varaktigheten av sin egen könsidentitet måste slopas. 

Därtill borde fastställande av juridiskt kön vara en anmälningssak, utan onödiga utvärderingar, ingrepp och byråkrati. Lagstiftningen måste uttryckligen garantera smidig tillgång till offentlig könsbekräftande vård och behandling utan diskriminering.

Regeringens förslag tilldelar rätten till att fastställa sin rättsliga kön endast till finländska medborgare och de vars varaktiga vistelseort befinner sig i Finland. Vi anser att varenda  människa vars personuppgifter finns med i befolkningsdatasystemet  – inklusive asylsökande transpersoner – måste kunna fastställa sin rättsliga könstillhörighet utan diskriminerande byråkratiska hinder.

Vi ska inte heller nöja oss med en mer omfattande translag – självbestämmanderätten bör utgöra grunden för vår lagstiftning. Ingrepp med syfte att “korrigera” nyfödda barns kroppsliga variationer utan barnets medvetna samtycke bör förbjudas. Finland borde även bli av med binär terminologi i juridiska dokument och styrdokument, för att bekräfta ickebinära personers identitet och för att göra livet mindre besvärligt för alla de som avviker från det binära könssystemet.

Sist men inte minst lönar det sig att komma ihåg att det finns sådana individer och organisationer i Finland som jobbar hårt för att förstöra otaliga hbtqia-personers liv för varje dag som går – och tjänar pengar på sina oskyldiga offers lidande. För att sätta stopp för det här måste Finland följa Nya Zeelands exempel och införa ett förbud mot alla slags behandlingar vars syfte är att påverka eller manipulera ens sexuella läggning eller könsidentifiering, bland annat den så kallade “omvändelseterapin”.

Vi har kommit långt i arbetet med att göra Finland till ett land där alla människor trivs och där  ingen blir offer för förtryck och godtycklighet, men vi är inte ännu där. Finland kan bättre!