Yhteiskuntamme epäselvä suhtautuminen poikien uskonnollisiin ympärileikkauksiin hämmentää. Suomalainen lainsäädäntö ei tällä hetkellä ota selkeää kantaa poikien uskonnollisiin ympärileikkauksiin. Demarinuorten liittokokous yhtyi aloitteeseen, jonka mukaan sitoudumme edistämään lainsäädännön muuttamista siten, että kuten tyttöjen, myös poikien muusta kuin lääketieteellisestä syystä tehtävät ympärileikkaukset tulisi kieltää. Toukokuussa pidetyssä puoluekokouksessa myös emopuolueemme SDP hyväksyi aloitteen. Lasten ruumiillisen koskemattomuuden tärkeys tulee nostaa yhä vahvemmin yhteiskunnallisen keskustelun agendalle, jotta lainsäädäntöämme on mahdollista muuttaa niin, että poikien uskonnollinen ympärileikkaus kriminalisoidaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan uskonnollisista syistä leikkauksia tehdään vuosittain noin neljäsataa ja lääketieteellisin perustein noin parituhatta. Suomessa useimmat sairaalat ovat kieltäytyneet suorittamasta uskonnollisista syistä tehdyistä leikkauksista.

Aihe nousee esille lähinnä silloin, kun leikkauksien aiheuttamista komplikaatioista seuraa pahoinpitelysyytteitä. Syytteet kohdistuvat yleensä sekä poikien vanhempia että leikkauksia suorittaneita henkilöitä vastaan. Oikeusjärjestelmämme haluaisi selvät säännöt näihin tapauksiin. Nykyisin tuomiot ovat vaihtelevia: vapauttavia ja langettavia. Oikeuslaitos on laitettu tilanteen suhteen mahdottomaan välikäteen.

Perustuslaissamme taataan jokaisen oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteemme. Myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen on kirjattu, että lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Pohjoismaiden lapsiasiavaltuuteut ja lasten lääketieteen ammattilaiset tekivät asiasta yhteisen julkilausuman syyskuussa 2013, jonka mukaan suostumukseen kykenemättömälle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita. Monet kansalaisjärjestöt ajavat poikien ympärileikkausen kriminalisointia. Tästä esimerkkinä seksuaalisterveyttä edistävä Sexpo.

Ei siis ihme, että ympärileikkauksen tarpeellisuus herättää kiivasta keskustelua vanhempien välillä. Yhteiskunnasta puuttuvat asiaan liittyvät selkeät säännöt, joten on ymmärrettävää, etteivät edes vanhemmat tiedä kuinka suhtautua. Leikkauksessa lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen kajotaan peruuttamattomalla tavalla: toimenpide on kivulias ja jättää lapseen pysyvät jäljet (vanhempien tai toisen vanhemman) uskonnollisesta vakaumuksesta. Lapsen edun tulee olla aina etusijalla. Tämä tulee hyväksyä, vaikka se rajoittaisikin aikuisten mahdollisuutta noudattaa uskonnollisia tapoja.

Meidän aikuisten tulee käyttää ääntämme lasten hyväksi. Vanhemman oikeudet eivät voi ohittaa lapsen oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen.

Annu Komulainen
Kirjoittaja on Demarinuorten liittohallituksen jäsen