Eduskunta aloittaa tänään keskustelun lakialoitteesta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Toivomme, että varsinkin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän edustajat ottavat kantaansa muodostaessaan huomioon alla esitetyt huomiomme ja aloite päätyy istuntosalista valiokunnan kautta takaisin täysistunnon hyväksyttäväksi.

Jokaisella ihmisellä on oltava vapaus toteuttaa itseään ja ilmaista tunteitaan loukkaamatta muita. Sosialidemokraattinen puolue on aina toiminut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujana ja kehittäjänä. Pitkä historia ja selkeät näytöt yhdenvertaisuuden edistämisestä asettavat vaatimustason korkealle tänäänkin, kun eduskunta käsittelee kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Uuden lain myötä samaa sukupuolta oleville pareille annetaan mahdollisuus avioliiton solmimiseen, yhteisen sukunimen käyttämiseen sekä adoptioon.

Me nuoret sosialidemokraatit emme voi käsittää, miten ihmisoikeuksien toteutumisesta voidaan tehdä omantunnonkysymys. Tasa-arvoisten oikeuksien toteutuminen ja yhdenvertaisuus lain edessä sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta ovat pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusperiaatteita. On häpeällistä, että tasa-arvon mallimaana aikaisemmin tunnettu Suomi on jäljessä kansainvälisestä kehityksestä.

Lakialoite ei uhkaa eri sukupuolta olevien parien tai kenenkään muun oikeuksia tai uskonnollisten yhteisöjen mahdollisuutta valita vihkimänsä avioparit. Adoption kannalta tärkeää on, että lapsi saa rakastavat vanhemmat, ei missään tapauksessa vanhempien sukupuoli.

Tutkitusti SDP:n kannattajien selkeä enemmistö tukee aloitetta ja asiasta on myös tehty päätökset kahdessa edellisessä puoluekokouksessa. Puoluekokouspäätösten sitovuus on perinteisesti sosialidemokraattisen kansanliikkeen vahvuus ja sen elinvoimaisuuden edellytys. Toivomme, että kaikki sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenet ovat puoluekokouksen ja kannattajien selkeän enemmistön kannalla ja tukevat lakialoitetta eduskunnan käsittelyssä. Ihmettelemme suuresti, miten sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä voi istua lakialoitetta vastustavia edustajia.

Suomalaisten selkeä enemmistön kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Nyt on aika ottaa uusi askel suomalaisen tasa-arvon ja sosialidemokraattisen liikkeen ansiokkaassa historiassa.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n puolesta,

Joona Räsänen
Puheenjohtaja

p. 050 547 5590
m. joona.rasanen@demarinuoret.fi