Metsä Groupin ilmoitus 1,6 miljardin euron investointipäätöksestä Kemin biotuotetehtaaseen on merkittävä riemuvoitto kemiläiselle työlle ja suomalaisen metsäteollisuuden osaamiselle. Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointipäätös on onnenpotku Pohjois-Suomelle, ja se luo alueelle uusia työpaikkoja, taloudellista kasvua, ja tuo paljon kaivattuja verotuloja.

Oppositio on pelotellut hallituksen poliittisen koostumuksen ja sen harjoittaman politiikan ajavan suurinvestoinnit kaukomaille. Viime aikojen suuret investoinnit Kemin biotuotehtaaseen, Haminan mäntyöljyjalostamoon, sekä monille muille paikkakunnille, todistavat Suomen olevan houkutteleva ja kansainvälisellä mittapuulla kilpailukykyinen kohde investoinneille. Hyvinvoiva ja vakaa yhteiskunta, korkeasti koulutettu väestö ja toimiva infra tuovat Suomelle kilpailuetua, jota matalalla palkkatasolla ja olemattomilla työehdoilla kilpailevat maat eivät voi tarjota.

Kemin biotuotetehtaalla tulee olemaan myös ilmastollisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia jotka on syytä tiedostaa. Tehtaan lopputuotteet voivat tulevaisuudessa korvata esimerkiksi muovia materiaalina erillaisissa tuotteissa. Toisaalta tehdas tulee tarvitsemaan runsaasti puuta raaka-aineeksi, mikä voi johtaa suomalaisten metsien monimuotoisuuden heikkenemiseen. Siksi hakkausmenetelmien on oltava kestäviä. Metsä group on onneksi ilmaissut vahvasti sitoutuvansa siihen, että puunsaannin ekologinen ja ilmastollinen kestävyys varmistetaan.

Metsä Groupin investointipäätös Kemiin on kauaskantoinen päätös. Se osoittaa myös yhteiskunnallisen vastuun kantoa vaikean taloudellisen tilanteen keskellä. Investoinnit ja uudet työpaikat ovat sitä mitä Suomi tarvitsee, jos haluamme pitää kiinni tulevaisuudessakin hyvinvointivaltion tarjoamasta suojasta.

Tomi Nissinen
Piirihallituksen jäsen
Pohjois-Suomen Demarinuoret