Kaivoslain uudistus alkoi eduskunnassa syksyllä 2019. Kaivoslain uudistus perustuu hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua sekä toimintaedellytyksiä. Keskiössä kaivoslain uudistuksessa on myös paikallisen päätöksenteon aseman vahvistuminen. Lainvalmistelun tukena ollut sidosryhmä on koottu laajasti eri alojen asiantuntijoista: työ- ja elinkeinoministeriöstä aina Suomen Luonnonsuojeluliittoon sekä Matkailu- ja ravintolapalveluiden liittoon asti. Hallitusohjelman mukaisen kaivoslain uudistuksen ensisijaisena tavoitteena on ympäristönsuojelu.

Kaivoslain uudistus on noussut julkiseen keskusteluun etenkin Saimaan alueella, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt malminetsintäluvat 4.6.2020 Juvan Koikkalan ja Puumala/Sulkavan Partalansaaren alueille. Varauksen on tehnyt Suomen Malmitutkimus Oy. Saimaan alueella on paljon ainutlaatuisia luontokohteita ja Suomen suurin järvi on yksi maamerkki, josta maamme on kuuluisa! Saimaan vesistöt ovat alueen luonnon monimuotoisuuden, matkailun, viihtyvyyden ja elinkeinoelämänkin kannalta elintärkeitä.

Sanna Marinin hallituksen aloittaman kaivoslain uudistuksen tarkoitus on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua sekä antaa vastuuta paikallisille päättäjille. Lakiuudistuksen on määrä valmistua joulukuussa 2020. Kesäkuun alussa monet Saimaan alueen paikallislehdet ovat nostaneet esiin tietoja malminetsinnöistä sekä ihmiset ovat olleet syystäkin huolissaan, sillä kaivoslain uudistus ei ole vielä pelastamassa meidän kallista vesistöämme. 

Saimaan tilanne on hyvä esimerkki siitä, että kaivoslain uudistus tulee tarpeeseen. Paikallisen päätöksenteon vahvistaminen antaa kunnille enemmän valtaa päätöksenteossa kaivosten perustamisen suhteen. Juvan, Puumalan ja Sulkavan kunnat ovat ottaneet vakavasti kantaa ja vastustaneet kaivostoimintaa Saimaalla. Kaivoslain uudistus antaa näin ollen valmiudet kunnille päätöksenteossa. Kunnat voivat arvioida kaivosten kannattavuutta ympäristön, matkailun sekä elinkeinoelämän kannalta. Tavoitteena on, että kunnat voisivat esimerkiksi päättää kaavoituksen avulla kaivostoiminnan mahdollisuuksista kunnan alueella. 

Saimaan alueelle myönnetyt malminetsintäluvat tulivat monelle koronakevään jälkeen yllätyksenä, ja siksi yhtenä hallitusohjelman tavoitteena on myös parantaa kaivosalueen ja kaivoksen vaikutusalueen kiinteistön ja maanomistajien asemaa ja tiedonsaantioikeutta. Kaivosyhtiön vakuudet on tarkoituksena selvittää perusteellisesti etukäteen, kaivosten jälkihoito ja vastuu ympäristön tarvittavasta suojelusta tulee asianomaisten hoitaa kaikissa tilanteissa. 

Kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat vesistöille ovat joka tapauksessa suuret. On olemassa liian monta esimerkkiä siitä, minkälaiset peruuttamattomat jäljet kaivosyhtiöt ovat jäljessään jättäneet. 

Ilokseni voin huomata, miten tärkeäksi Saimaan alueen ihmiset näkevät Saimaan suojelun. Saimaa ja maamme muut ainutlaatuiset luontokohteet eivät saa olla kaupan.

Jussi Tauriainen

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen Demarinuorten järjestösihteeri