Demarinuoret vaatii seuraavaa hallitusta ottamaan ilmastonmuutoksen torjumisen strategiseksi kärkitavoitteeksi. Suomeen tarvitaan ilmastokäänne, mutta myös sillä on merkitystä, että muutos tehdään oikeudenmukaisella eriarvoisuutta vähentävällä tavalla.

“On aika lopettaa eläminen nuorten piikkiin. Sipilän hallitus on ollut huolissaan siitä, ettei nuorille sukupolville saa jättää harteilleen velkataakkaa. Siitä hallitus ei kuitenkaan ole ollut yhtä huolissaan, että millainen ilmastovelka nuorelle sukupolvelle jätetään. On korkea aika ottaa askeleita kohti päästötöntä hyvinvointivaltiota, jollainen Suomen on oltava vuoteen 2030 mennessä”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vaatii.

Demarinuoret katsovat, että ilmastoahdistuksen kasaaminen yksin nuorten hartioille on kohtuutonta. Yksilöiden vastuuta asioista, joihin he eivät voi vaikuttaa on korostettu liikaa yhteiskunnan systeemisen toiminnan ja rakenteiden korjaamisen kustannuksella.

“Uhkakuvien maalaamisen sijaan nyt on esitettävä konkreettisia ratkaisuja, joilla päästöjä leikataan yhteiskunnan tasolla. Päästöt ja niihin johtavat valinnat on tehty usein vuosikymmeniä sitten, huomattavasti ennen kuin nykyiset nuoret aikuiset ovat niihin mitään voineet sanoa energiantuotannon, yhteiskuntasuunnittelun ja tuotantoketjujen osalta”, Demarinuorten ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Eetu Kinnunen summaa.

Tulevalla hallituskaudella hallituksen tulisi käynnistää lukuisia raidehankkeita, erityisesti pääradan kunnostamiseksi ja tunnin junayhteyden saamiseksi Helsingistä Turkuun. Lisäksi elinkeinotukia on suunnattava pois päästöjä ylläpitävistä säilyttävistä tuista ja kohdistettava päästöjä vähentäviin hankkeisiin sekä hiilinielujen vahvistamiseen. Tulevan hallituskauden aikana on ratkaistava, miten Suomi siirtyy pois kivihiilen ja turpeen energiakäytöstä, lisää hiilinielujaan ja miten siirtymä päästöttömään maantieliikenteeseen toteutetaan.

Demarinuoret julkaisi tänään tuoreen ilmasto- ja ympäristö-ohjelmansa nimeltä Kohti päästötöntä hyvinvointivaltiota. Linkki tiedostoon täältä: https://docs.google.com/document/d/1YOo_kd8BqtrpyG8jn4xaJLTvRl3k0SwijUzD7r06tDI/edit#heading=h.neh95w99do3v

Demarinuorten ilmasto- ja ympäristöohjelma – kysymyksiä ja vastauksia! Linkki täältä: https://docs.google.com/document/d/1R5UhFUplm5rP3zGqSSv_Zueni4wIJB613Hrn0q6EznY/edit#

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
Puh. 0400765002

Eetu Kinnunen
Demarinuorten ympäristötyöryhmän puheenjohtaja
Puh. 0505453173