Arvokasta tavaraa on turha heittää roskiin. Esimerkiksi vaatejätettä ja elektroniikkaromua ei hyödynnetä riittävästi kierrättämällä. Tavaraa liikkuu kirpputoreilla, mutta merkittävä osa hyödynnettävästä raaka-aineesta päätyy makaamaan kaatopaikoille tai menee suoraan poltettavaksi.

– Suomessa päätyy yksityisiltä ihmisiltä yli 54 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä roskiin joka vuosi. Vaatejäte pitäisi hyödyntää paremmin kunnissa. Myöhemmin maakuntakohtainen vastuu kierrättämisestä mahdollistaisi toimivan kierrätysverkoston, innostuu Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Luonnonvarojen kannalta olisi järkevämpää, että lumpuista tehtäisiin energiaksi polttamisen sijaan jotain uutta. Lumpuista tehdään muun muassa erilaisia uusiotuotteita, niitä voidaan hyödyntää teiden alle, maisemakankaaksi, öljyn imeytysmattoihin tai rakennusteollisuuteen. Demarinuorten mielestä tässä olisi paikkoja kiertotalouden innovaatioille.

– Kuntien on huolehdittava sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrättämisen mahdollisuudesta, vaikka tuottajavastuun mukaisesti SER-jätteen kierrättäminen myös ostopaikoissa on mahdollista. Elektroniikka sisältää paljon arvokkaita metalleja, joiden hyödyntäminen on ehdottoman järkevää. Luonnossa ne ovat haitallisia, huomauttaa Näkkäläjärvi.

Kierrätys myös työllistää. Materiaalin lajittelu, kuljetus ja jatkokäsittely tuo nytkin töitä useille henkilöille. Kestävä kehitys on myös sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Lisätietoja:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi