Demarinuoret vaativat ammattikorkeakouluille ja yliopistoille hallitusohjelmassa luvattuja 60 miljoonan euron perusrahoituksen korotuksia voimaan täysimääräisinä. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2020 on jäämässä korkeakoulujen osalta vajavaiseksi. Korkeakoulujen rahoituksesta on leikattu tuntuvasti 2010-luvulla ja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on leikattu yli viidesosa. Demarinuoret vaatii talousarvioehdotuksen korjaamista sovitun hallitusohjelman mukaiseksi.

“2010-luvun suuret leikkaukset korkeakoulutukseen ovat johtaneet merkittävään epävarmuuteen korkeakouluissa, henkilöstövähennyksiin ja jäljelle jääneen henkilöstön voimakkaaseen kuormittumiseen. Vaalien alla kaikki puolueet lupasivat koulutussektorille parempaa. Nyt on korkea aika tehdä luvattu koulutuksen ja tieteen kunnianpalautus!”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vaatii. 

Leikkauksien sijaan tarvitsemme panostuksia koulutukseen ja uusiin innovaatioihin. Korkeakoulut ovat Suomen menestyksen ja korkean kilpailukyvyn perusta. Osaavan työvoiman kouluttamisen lisäksi korkeakoulut tuottavat myös tärkeää tutkimus- ja kehittämistyötä, minkä vaikutukset heijastuvat koko maahan. Ilman panostuksia koulutukseen, on koulutuksen laatu vaarassa heikentyä. 

“Koulutustason nousu on pysähtynyt ja näyttää siltä, että tätä menoa 1970-luvun lopulla syntyneet ovat jäämässä kaikkien aikojen koulutetuimmaksi sukupolveksi. On päivänselvää, että koulutukseen tarvitaan lisäresursseja, jotta koulutustaso saadaan jälleen nousuun.”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi päättää.

 

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi

Demarinuorten puheenjohtaja 

+358400765002

mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi