Helsingin Sanomien uutisen mukaan EK torppasi etenkin nuorille epäedullisen vuosilomalain uudistamisen. Demarinuoret vaatii nuoria ja pätkätyöntekijöitä syrjivän vuosilomalain uudistamista. Nykyinen vuosilomalaki on monimutkainen, vaikeaselkoinen ja epäreilu alle vuoden työsuhteita tekeviä työntekijöitä kohtaan. Nykyään työntekijä ansaitsee vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta, joka on aina 1.4.-31.3. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden 31.3. mennessä, ansaitsee henkilö vuosilomaa 2 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos taas työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, ansaitsee henkilö vuosilomaa 2,5 arkipäivää. Lyhyet työsuhteet ovat yleisiä etenkin nuorilla ja matalapalkkaisilla palvelualoilla.

”Nykyinen vuosilomalaki syrjii nuoria ja matalapalkkaisilla palvelualoilla työskenteleviä ihmisiä. Nykypäivän epävarmoilla työmarkkinoilla ja hektisessä työelämässä jokainen tarvitsee jaksamisen turvaamiseksi vapaa-aikaa ja kunnon lomat. Olisi oikeus ja kohtuus, että vuosilomat kertyisivät jokaiselle samoilla ehdoilla. Nykyinen järjestelmä suosii vakituisessa työsuhteessa olevia ja syrjii heitä, jotka ovat muutenkin epävarmemmassa tilanteessa. Käytännössä pitkäaikaiset työntekijät saavat nykyään vähintään viikon pidemmät vuosilomat kuin moni pätkätyöntekijä”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi muistuttaa.

Sipilän hallitus päätti kevään kehysriihessä ehdottaa 3 kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan työntekijän palkkaamista määräaikaisena ilman perustetta. Päätös tulee entisestään lisäämään nuorten epävarmuutta työelämässä. Tämä päätös pitää perua ja perehtyä avoimesti uusiin keinoihin myös pienyrittäjien ja muiden sellaisten henkilöiden lomaoikeuksien parantamiseen, joilla ei nykyään oikeuksia ole. On käsittämätöntä, että hallitus ajaa ensin nuoret pätkätöiden oravanpyörään eikä sen jälkeen anneta edes tasa-arvoista lomakertymää.

“Suomessa on pätkätyöntekijöiden lisäksi paljon ihmisiä, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta pitää lomaa. Heidän asemansa parantamiseksi on ryhdyttävä pohtimaan ennakkoluulottomasti keinoja lomaoikeuksien parantamiseksi. Voisiko esimerkiksi jonkinlainen lomavakuutusrahasto olla ratkaisu siihen, että jokaiselle pystyttäisiin takaamaan edes jonkinlainen hengähdystauko joka vuosi? Mielestäni tämä olisi selvittämisen arvoinen asia”, Näkkäläjärvi pohtii.

HS:n uutinen:
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005683570.html?share=0a9b594b8cde7ae06834e3299fa44bae

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
+358400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi