Demarinuoret haluaa demokraattisesti valitun nuorisovaltuuston jokaiseen Suomen kuntaan. Tavoitteen saavuttamiseksi nuorisovaltuustomalli on kirjattava lakiin ja nuorten osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon on edistettävä muutenkin kuin vaalikonevastauksissa.

– Kunnanvaltuutettujen tekemät päätökset koskevat nuoria joko suoraan tai välillisesti. Jo päätöksenteon oikeutuksen kannalta on tärkeää, että nuoret vaikuttavat päättävissä pöydissä. Samalla kun kuntia koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan, on nuorisovaltuustojen asema vahvistettava, Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen toteaa.

Heinäkuun ensimmäinen päivä voimaanastuneessa vanhuspalveluluissa vanhusneuvostojen asema vahvistettiin lakiteitse. Jatkossa kuntien on nimettävä oma vanhusneuvostonsa ja neuvostoa on kuultava kaikessa vanhuksia koskevassa päätöksenteossa. Demarinuoret esittää, että myös nuorisovaltuustojen rooli määritellään vanhusneuvostoja vastaaviksi elimiksi ja valtuustolle annetaan äänivaltaa nuorten asioissa.

– Ympäri Suomea on nähtävillä hyviä esimerkkejä, miten nuorisovaltuusto voi parhaimmillaan toimia kunnanvaltuuston päätöksenteon tukena. Samalla nuorille annetaan mahdollisuus oppia yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ja erilaisten ihmisten välistä yhteistyötä. Aikana, jolloin äänestysaktiivisuus ja kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan laskee, on nuorten osallistumista pyrittävä lisäämään kaikin mahdollisin keinoin, puheenjohtaja Räsänen sanoo.