Demarinuoret vaatii, että nykymuotoisesta uskonnonopetuksesta luovutaan ja siirrytään kaikille pakollisena opetettavaan yhteiseen katsomustietoon. Uudistuksen tavoitteena on kriittisesti, kunnioittavasti sekä avoimesti erilaisia uskontoja ja maailmankatsomuksia sekä eettisiä kysymyksiä käsittelevä oppiaine, joka lisää opiskelijoiden ymmärrystä ympäröivästä maailmasta.

“Nykyinen tapa, jossa opiskelijat jaetaan oman uskonnon tai uskonnottomuuden mukaan eri ryhmiin, on jäänne menneisyydestä eikä edistä ymmärryksen lisäämistä erilaisista uskonnoista ja ajattelutavoista. Olisi korkea aika mahdollistaa erilaisten ihmisen ja näkemysten aito kohtaaminen”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi puuskahtaa.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa uskonnon opetus on oman uskonnon opetusta ja erillistä elämänkatsomustietoa. Uskonnonopetuksen yhdistäminen yhteiseksi katsomustiedoksi mahdollistaisi aidon dialogin eri uskontokuntien sekä maailmankatsomusten välillä ja auttaisi oppilaita ymmärtämään nykymaailman ilmiöitä.

“Suomi ja maailma ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan yhä monikulttuurisemmiksi. Se on välttämätön kehityssuunta, jotta pysymme mukana kansainvälisessä kehityksessä. On päivänselvää, että tarve eri uskontokuntien ja maailmankuvien väliselle dialogille, ymmärryksen lisäämiselle ja kunnioituksen rakentamiselle on ilmeinen. Uskonnonopetuksen uudistaminen on yksi konkreettinen keino tähän”, päättää Näkkäläjärvi.

Lisätiedot:
Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi
puh. 0400765002
e-mail: mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi