Sipilän perusporvarihallitus päätti kehysriihessä tehdä opintorahaan järkyttävän 86 euron leikkauksen kuukausitasolla ja muuttaa Suomen opintotukijärjestelmän lainapainotteiseksi. Näiden suunnitelmien toteutuessa on ensisijaisen tärkeää tehdä lainasta mahdollisimman turvallinen ja edullinen jokaiselle opiskelijalle. Sosialidemokraattiset Nuoret ry ehdottaakin valtion opintolainarahaston perustamista Suomeen. Tällä hetkellä Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa opintolaina otetaan pankista.

– Nyt kun Suomessa siirrytään hallituksen päätöksellä lainapainotteisempaan opintotukijärjestelmään, olisi syytä siirtyä muiden Pohjoismaiden tapaan valtion myöntämään opintolainaan.Tällöin opintolainasta saadaan sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, sen takaisinmaksuun voidaan saada erilaisia joustoja ja näin ollen opiskelijan olisi turvallisempi ottaa sitä kaikissa tilanteissa, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen.

Valtion opintolainarahaston myötä lainaan voidaan luoda takaisinmaksuturva nykyjärjestelmää helpommin, jolloin lainan takaisinmaksu sidotaan valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen tai tulotasoon.

– Nykyisen lainahyvityksen rinnalle tarvitaan opintolainan takaisinmaksuturva. Tällöin lainan ottaminen on turvallista jokaiselle taustasta riippumatta. Takaisinmaksuturvalla voidaan välttää ne riskit, joita suurempi lainataakka tarkoittaa opiskelijalle, päättää Räsänen.

Lisätietoa:

Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja, kansanedustaja

+358 505 475590
joona.rasanen@demarinuoret.fi