Eriarvoistuminen on yksi suurimpia maailmaa uhkaavia ongelmia. Globalisaatio on vähentänyt köyhyyttä maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa tuloerot ovat kasvaneet 1990-luvun jälkeen. Tämän kehityksen muuttamiseksi on valmisteltava laaja vero-ohjelma, jolla kavennetaan tuloeroja ja vahvistetaan hyvinvointivaltion rahoitusta. Tähän kuuluu myös perintöveron korottaminen hillitysti enimmillään 40 %:iin ja sen progression lisääminen.

“Perintöveroa on paikallaan kiristää, koska se on oikeudenmukainen tapa kerätä varoja hyvinvointivaltion rahoittamiseksi. Tiukempi perintövero kaventaisi myös varallisuuseroja. Samalla voisimme yhdistää alv-kannat luopuen alimimista  ja ohjata näiden tuotot kaikista pienituloisimmille. Eriarvoistumisen vähentämiseksi on olemassa roppakaupalla keinoja, mutta päättäjien rohkeudesta on akuutti puute”, Demarinuorten puheenjohtaja Näkkäläjärvi puuskahtaa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus asetti syksyllä työryhmän pohtimaan, miten eriarvoistumiseen ja tuloerojen kasvuun voidaan puuttua. Professori Heikki Hiilamon raportissa, 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi, on erinomaisia ehdotuksia tavoitteisiin pääsemiseksi.

“Pienituloiset ihmiset sairastavat enemmän, lasten oppimiserot ovat kasvaneet, Suomen sijoitus PISA-tuloksissa on romahtanut ja leipäjonot pitenevät. Samaan aikaan toisilla menee yhä paremmin. Eriarvoistuminen piinaa meitäkin, vaikka kuinka toistellaan, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Hallituksen on aika ottaa Hiilamon raportti kauniiseen käteen ja lopettaa vatulointi”, Näkkäläjärvi vaatii.

Nuorisobarometrin 2016 mukaan suomalaisten nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja usko tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi. Suomen tulevaisuuden näkee valoisana vain 55 prosenttia nuorista. Suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle ja nuorten tehtäväksi jää rahoittaa vanhempien eläkkeet, terveydenhuolto ja vanhustenhoito. Samaan aikaan on ratkaistava ilmastonmuutoksen valtaisa haaste.

“Hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ei ole varaa heikentää keventämällä suurituloisten perintöveroja. Päättäjien tämän päivän tärkein tehtävä on palauttaa ihmisten usko tulevaisuuteen, eikä se tapahdu vain toivomalla parasta. Eriarvoisuuteen on puututtava, jotta saamme pidettyä kaikki mukana”, Näkkäläjärvi päättää

Lisätietoja:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
0400765002
mikkel.nakkalajarvi(a)demarinuoret.fi

Tarkennettu alv-kantoja koskevaa kommenttia 7.6. klo 13:14.