Demarinuoret vaatii, että hallitus käynnistää perhevapaiden uudistamisen puolivälitarkastelussa. Perhevapaat on jaettava tasaisemmin 6+6+6-mallin mukaisesti ja varhaiskasvatusta on uudistettava kohti maksutonta päivähoitoa. Nykyinen järjestelmä ohjaa vanhemmuuden vastuiden epätasaiseen jakautumiseen, mikä heikentää erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla. Tarvitaan uusi, moderni ja joustavampi perhevapaiden malli.

– Asiaa on nyt vatuloitu tarpeeksi. Tasa-arvokysymyksiin tarjotaan vain kunnianhimottomia ratkaisuja ja hallituksen oma työllisyystavoite karkaa kaiken aikaa. Hallituksen on korkea aika ottaa perhevapaiden, kotihoidon tuen ja päivähoidon perusteellinen uudistaminen työn alle. Tasa-arvo ei toteudu toivomalla parasta, vaan nyt tarvitaan tekoja, vaatii Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Perhevapaiden uudistamisessa on olennaista edistää vanhempien joustavaa siirtymistä työelämään, mahdollistaa perhevapaiden tasaisempi jakautuminen ja varmistaa jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus tukee tutkitusti lapsen kasvua ja kehitystä ja kaventaa lasten hyvinvointi- ja terveyseroja. Suomessa 1-3-vuotiaista lapsista 40 % on varhaiskasvatuksen piirissä, kun Ruotsissa luku on 70 % ja Tanskassa jopa 80 %.

– Perussuomalaiset ja Timo Soini eivät saa seisoa tasa-arvon ja lasten oikeuksien tiellä. Jos hallitus jää perussuomalaisten ummehtuneen perhepolitiikan vangiksi eikä kykene päättämään uudistuksesta, Demarinuoret aloittaa kansalaisaloitekampanjan tasa-arvoisemman perhepolitiikan puolesta. Nyt tarvitaan muutosta ja tasa-arvoisempaa työelämää. Ihmisillä on oikeus parempaan, päättää Näkkäläjärvi.

Lisätietoja:

Mikkel Näkkäläjärvi
Puheenjohtaja
040 076 5002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi