Demarinuoret esittää, että Suomen ja Ruotsin välistä sotilasliittoa selvitetään. Turvallisuusympäristön muutosten vuoksi Suomen on perusteltua hakea uusia ratkaisuja ja parantaa turvallisuustilannetta lujittamalla Pohjoismaista puolustusyhteistyötä.

– Suomen ja Ruotsin välinen sotilasliitto turvatakuilla olisi konkreettinen keino lisätä Itämeren alueen vakautta ja turvallisuutta. Liiton tasolle viety puolustusyhteistyö mahdollistaisi tehokkaamman työnjaon, kun esimerkiksi Suomen asevelvollisuusarmeija sekä Ruotsin edistyneet ilma- ja merivoimat täydentäisivät luontevasti toisiaan, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Tehokkainta turvallisuuspolitiikkaa on edistää rauhaa ja vakautta lähialueillamme. Aktiivista diplomatiaa ja ulkopolitiikkaa kriisien välttämiseksi ei korvaa mikään, mutta Suomen ja Ruotsin sotilasliitto vahvistaisi parhaiten kummankin maan puolustuskykyä.

– Puolustusyhteistyössä on edettävä askelittain. Yhteisten harjoitusten, materiaalihankintojen ja työnjaon kautta voimme edetä kohti turvatakuita ja sotilasliittoa. Esteitä yhteistyön syventämiselle ja laajentamiselle ei ole, päättää puheenjohtaja Näkkäläjärvi.

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
040 076 5002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi osallistuu SDP:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen sekä pohjoismaisen yhteistyön työryhmän järjestämään ”Pohjoismainen turvallisuuspoliittinen yhteistyö – enemmän vakautta Itämeren alueelle” paneeliin tänään tiistaina 21.6. klo 14.30–16.45 eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.