Demarinuoret ehdottaa, että varainsiirtoveroa kevennetään työelämän kohtaanto-ongelman helpottamiseksi. Varainsiirtoveron ongelmana on, että se nostaa asunnon vaihtamisen hintaa ja sen vuoksi vähentää muuttamista toiselle paikkakunnalle työn perässä. Tämä aiheuttaa niin sanotun kohtaanto-ongelman, jossa työttömät eivät löydä avoimia työpaikkoja, eivätkä työvoimaa tarvitsevat yritykset löydä itselleen työntekijöitä.

– Työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen helpottamiseksi on tehtävä nopeita päätöksiä. Asumisen verotusta on uudistettava siten, että se mahdollistaa nykyistä joustavammin muuttamisen työn, elämäntilanteen tai perhekoon muuttuessa. Varainsiirtoveron keventämisestä aiheutuneita valtion tulonmenetyksiä voitaisiin paikata asuntolainojen korkovähennysoikeuden poistamisella suunniteltua nopeammalla aikataululla, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Varainsiirtoveron keventäminen ei yksinään ratkaise kohtaanto-ongelmaa, mutta olisi merkittävä helpotus esimerkiksi rakennemuutospaikkakuntien vaikeaan tilanteeseen. Demarinuorten mukaan työmarkkinoita riivaamaan ongelmaan tarvitaan muitakin asuntopoliittisia ratkaisuja, kuten julkisen asuntotuotannon merkittävää lisäämistä.

– Me tarvitsemme kipeästi lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin. Julkisella asuntotuotannolla voitaisiin helpottaa ihmisten muuttamista työn perässä. Hallituksella olisi nyt mahdollisuus tarttua todelliseen rakenteelliseen ongelmaan, joka vaivaa työmarkkinoitamme. Toivottavasti siihen on tahtoa, päättää Räsänen.

Lisätiedot:
Joona Räsänen
puheenjohtaja
050 547 5590
joona.rasanen(a)demarinuoret.fi