Demarinuoret vaatii valtiota tekemään virallisen anteeksipyynnön ja maksamaan korvauksia Suomessa pakkosteriloiduille transihmisille. Ruotsissa ihmisten pakkosterilointi on ollut laitonta vuodesta 2013 alkaen. Hallitus on naapurimaassamme päättänyt myös maksaa vuosina 1972-2013 pakkosteriloiduille transihmisille jokaiselle 24 000 euron suuruisen korvauksen.

“Valtion on korkea aika tunnustaa toimineensa törkeällä tavalla transihmisiä kohtaan, pyytää virallisesti anteeksi ja maksaa pakkosteriloiduille ihmisille korvaus heidän kokemistaan kärsimyksistä. Suomella on siihen moraalinen velvollisuus.”, vaatii Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Kaikista pohjoismaista ainoastaan Suomessa on käytössä vaatimus transihmisten lisääntymiskyvyttömyydestä. Ihmisten pakkosteriloiminen on Suomen törkein ihmisoikeusloukkaus, eikä sellainen kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan.  Nykyisen lain ongelmat eivät valitettavasti lopu tähän, joten Suomeen tarvitaan translain kokonaisuudistus. Kaiken kukkuraksi asiaa selvittäneen Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän loppuraportista löytyvät jo valmiit toimenpidesuositukset ja lakiluonnokset asian muuttamiseksi.

“Sukupuolen juridinen vahvistaminen on ihmisoikeuskysymys. Suomeen tarvitaan itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioittava translaki ja lain valmistelu on aloitettava viipymättä. Vaikka nykyhallituksen eväät alkavatkin olla syötynä, voisi edes tämän yrittää saada hoidettua. Luulisi hallituksen ja ministeri Saarikon haluavan olla tässä asiassa historian oikealla puolella”, Näkkäläjärvi päättää.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
+358400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset, STM:n työryhmän loppuraportti:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74461/URN_ISBN_978-952-00-3584-6.pdf?sequence=1