Demarinuoret vaatii merkittäviä muutoksia Suomen energia- ja liikennepolitiikkaan. Kehittyneen yhteiskunnan ja talousjärjestelmän toiminnan sovittaminen ilmaston ja luonnon kantokyvyn rajoihin on mahdollista vain, mikäli onnistumme lopettamaan energiantuotannon päästöt.

“Energia on keskeinen yhteiskunnan moottori. Kasvavan talouden ja päästöjen irtikytkentä on mahdollista vain, jos meillä on tarjolla runsaasti päästötöntä energiaa. Jotta päästötöntä energiaa olisi paremmin saatavilla, on kivihiilen ja turpeen polttaminen on kiellettävä 2020-luvulla ja valtion on edistettävä tuuli-, aurinko ja ydinvoiman tuottamista sekä uusia vesivoiman sovellutuksia ja geotermistä energiaa. Ydinenergialaki on uudistettava kiireesti mahdollistamaan pienreaktoreiden kaupallinen käyttö ja kaukolämpöverkot on avattava kilpailulle”, Demarinuorten ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Eetu Kinnunen vaatii.

Liikennesektorin osuus Suomen päästöistä on 20 % ja se on saatava ripeästi alas. Sen edellytyksenä on, että raideliikennettä kehitetään ja fossiilisten liikennepolttoaineiden käytöstä luovutaan 2030-luvun aikana.

“Kukaan ei tule hakemaan kotipihasta ihmisten Corolloja tai Passateja, mutta on päivänselvää, että liikenteen päästöjä pitää saada ripeästi alas. Samoin tarvitaan merkittäviä investointeja valtakunnalliseen raideliikenteeseen: on korkea aika laittaa suuret raidehankkeet, kuten tunnin junat Helsingistä Turkuun ja Tampereelle sekä Itärata käyntiin. Näihin voidaan hakea EU-rahoitusta, mutta tarvittaessa Suomen kehitystä edistäviä investointeja on tehtävä vaikka lainarahalla”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi päättää

Avaus on osa Demarinuorten myöhemmin julkaistavaa ilmasto- ja ympäristöohjelmaa.

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
Puh. 0400765002

Eetu Kinnunen
Demarinuorten ympäristötyöryhmän puheenjohtaja
Puh. 0505453173